2017/2018 Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı

Özel Saint Michel Fransız Lisesi Okul Aile Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Ekim 2017 Cuma günü saat 15.00’da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı durumda ise 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 15.00’da, okulumuzun gösteri salonunda yapılacaktır.

Genel Kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. (Gündemde Yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır).

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi saygıyla  rica ederiz.

Okul Aile Birliği

OAB GENEL KURUL 2017-2018