2016-2017 Eğitim Yılı

Okul Müdürü – Directeur
Jean-Michel DUCROT
jmducrot@sm.k12.tr

.

Müdür Başyardımcısı – Directrice-Adjointe
Ayla AĞIRBAŞ
aagirbas@sm.k12.tr


Müdür Yardımcıları – Sous-Directeurs

Lise 3, Lise 4 

Aylin Şahiner Battal
asahiner@sm.k12.tr

Lise  2 

Pierre Routeau
prouteau@sm.k12.tr

Hazırlık, Lise 1

İpek Uzbil
iuzbil@sm.k12.tr


Rehberlik – Psikolojik Danışman / Orientation – Psychologue

Hazırlık, Lise 1
Lise 2, Lise 3, Lise 4
Psikolog

Zerrin Sidar Cantürk
Gülgün Özer
Serra Serim


İdari Müdür Yardımcısı / Sous-directeur administratif

Abdurrahim Atasoy
aatasoy@sm.k12.tr

İletişim Koordinatörü / Chargée de communication

Göknur Gündoğan
ggundogan@sm.k12.tr

Uluslararası İlişkiler / Relations İnternationales

Marion Fontenille
mfontenille@sm.k12.tr

Tercüman / Traductrice

Céline Pierre-Magnani
cpierremagnani@sm.k12.tr

Medyatek / Pôle documentation – Médiathèque

Serpil Turan
sturan@sm.k12.tr

Amadine Caraco
acaraco@sm.k12.tr

Türkçe Dersler – Enseignement en langue turque

Türk Dili ve Edebiyatı
La langue et la littérature turque


Tarih / Histoire


Coğrafya / Géographie


Beden Eğitimi / Education Physique


Felsefe / Philosophie


Din K. ve A.B. / Education religieuse


Fransızca Dilinde Dersler – Enseignement en langue françaiseFizik / PhysiqueBiyoloji / Biologie


Laboratuar Sorumlusu / Responsable des Laboratoires


İngilizce Dil Öğretimi – Enseignement en langue anglaise


Müzik / Musique


İdare ve Hizmetliler – Services

İdari Asistan – Tercüman / Assistante de direction – Traductrice
Alev Aksu                                   aaksu@sm.k12.tr

Muhasebe / Comptabilité
Sema Demirci (Şef)                  sdemirci@sm.k12.tr
Beyhan Zengin                         bzengin@sm.k12.tr

Sekreterler / Secrétariat
Meryem Akdemir                    makdemir@sm.k12.tr
Melida Çetinoğlu                     mcetinoglu@sm.k12.tr

Bilgisayar / Informatique
Barış Üner                                buner@sm.k12.tr
Serhun Kayıkçı                        skayikci@sm.k12.tr

Hemşire / İnfirmière
Derya Uzun                              duzun@sm.k12.tr

İnternet Sitesi / Site internet
Pierre Routeau                         prouteau@sm.k12.tr
Barış Üner                                 buner@sm.k12.tr

Grafiker / Designer graphique
Umut Pehlivanoğlu                 upehlivanoglu@sm.k12.tr

Güvenlik Şefi / Chef de la sécurité
Muammer Çap                         mcap@sm.k12.tr

Güvenlik Memurları / Agents de sécurité
Bülent Kocaman
Kemalettin Dereli
Turgay Gözütok
Nurettin Turan
Nejdet Ustaoğlu

Hizmetliler – Agents de service
Ergin Gönül (Teknik Şef)        egonul@sm.k12.tr
Gencer Çelik
Timuçin Makul
Adem Işık
Songül Bulut                            sbulut@sm.k12.tr

Şef Aşçı / Chef cuisinier
Musa Akcan                             makcan@sm.k12.tr

Aşcılar / Cuisinier
Hüseyin Yıldırım
Recep Bükçüoğlu