Bir varoluş Sorunu olarak Göç

Lasallien Okulları Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ortak çalışmalar yaptığı bir dizi etkinlikler kapsamında ,coğrafi,tarihsel ve psikolojik bakış açıları ile” GÖÇ “ olgusu üzerine çalışan Saint Michel Lisesi etkinliği okulumuzda gerçekleşti.

Etkinlik ,Sabancı Üniversitesinden Prof.Dr.Hakan Erdem’in “Tarihsel Açıdan Göç “başlıklı konuşmasıyla başladı.İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana yaşanmış olan göçler üzerinden tüm katılımcılara genel bir  perspektif kazandıran sunum , öğrencilerin soruları ile interaktif bir şekilde gerçekleşti.

İkinci oturum, İstanbul Psikanaliz Derneği Başkanı Dr.Yavuz Erten tarafından gerçekleştirilen “Bölme, İnkar ve Yansıtma Düzenekleri ile Ötekileştirme “başlıklı çalışmaydı.Göç duygusunun insan psikolojisi açısından irdelendiği, göçün yarattığı savunma düzeneklerinin aktarıldığı bu oturumda ,her birinin kişisel tarihinde farklı nedenlerle gerçekleşmiş olan göçmen olma hali üzerine yapılan analiz ,salonda bulunan tüm katılımcılar üzerinde derin bir etki yarattı.

Son oturum ise Açık Radyo Kurucusu,akademisyen ve aktivist Dr.Ömer Madra tarafından gerçekleştirilen “Küresel İklim Değişikliği ve Göç “atölyesiydi.İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler üzerine bir konuşma yapan Madra, öğrencilerin konudaki farkındalıklarının daha derinleşmesini sağladı.

Etkinlik, öğrencilerin göç olgusu üzerine yaptıkları değerlendirmelerle tamamlandı.