Konsantrasyon Çalışması

Serhun Kayıkçı2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı, Slide TR

Son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yapılan akademik başarıya yönelik çalışmaların başında “konsantrasyon çalışmalarının akademik başarıdaki” etkileri üzerine durulduğu görülmektedir. Saint Michel Fransız Lisesi olarak, öğrencilerimizin derse başlamadan önce konsantrasyonlarını arttırmak,