Kulübün İsmi : Fransızca MUN kulübü – Club Modèle francophone des Nations-Unies  (MFNU)

Kulübün Sorumlu Öğretmenleri / Animateurs : Serpil Turan, Frédéric İzydorczyk

     Bu sene, iki yıl aradan sonra Fransızca MUN kulübü yeniden Saint Michel Lisesinde.

Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler ’in yetkisinde küçük ölçekli münazaraların olduğu bir simülasyon. Öğrenciler bir ülkeyi temsil ediyorlar ve temsil ettikleri ülke veya ülkelerin, kadınların eğitimi, yoksullukla mücadele, uluslararası güvenlik, çevre vb. gibi küresel konularda aldıkları pozisyonları savunuyorlar.

Bu tartışmalar, 2-3 gün süren ve dünya çapında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferanslardan oluşmaktadır.

Kulüp saatleri süresince öğrencilere müzakere sanatı, kararların yazım teknikleri, büyük kurumlarda yürürlükte bulunan protokol kuralları tanıtılacak, bunlara hazırlanmaları sağlanacak ve temsil ettikleri ülke ile ilgili kapsamlı araştırma yapacaklar.(siyaset, coğrafya, tarih, çeşitli konularda konumlandırma)

13 öğrencinin katılımı ile bu sene İstanbul, Grenoble ve Fransa olmak üzere 3 konferansa katılacaklar.

Bu kulüp, öğrencilerin sıkı çalışmalarını ve katkıda bulunmalarını gerektirmektedir.

Aynı zamanda;

·        Her konferans, uluslararası üniversiteler tarafından tanınan çalışmaların onaylandığı bir sertifika verir

·        Diplomasi dünyasına ve Birleşmiş Milletler dünyasına alışma

·        Günümüz dünyasının daha iyi anlaşılması

·        Yazılı ve sözlü Fransızca seviyelerinde ilerleme kaydedilmesi

·        Dünya çapındaki öğrencilerle bağlantı kurmak gibi birçok olumlu yönler sunmaktadır.

 

Le club “Modèle Francophone des Nations Unies” (MUN) en français est un des clubs phares du Lycée Saint Michel.

Qu’est-ce que le MUN ? C’est une simulation, à petite échelle, des débats qui se déroulent dans les instances des Nations Unies. Les élèves y représentent un pays et défendent ses prises de position sur des sujets globaux d’actualité tels que l’éducation des femmes, la lutte contre la pauvreté, la sécurité internationale, l’environnement, etc.

Ces débats se font dans le cadre de conférences qui durent 2-3 jours et qui sont organisées par divers établissements d’enseignement secondaire à travers le monde.

Que fait-on dans le club MUN ? Pendant les heures de club, les élèves sont initiés et préparés à l’art de la négociation, à la technique d’écriture de résolutions onusiennes, aux règles protocolaires en vigueur dans les grandes institutions et font, en amont, des recherches poussées (politique, géographie, histoire, positionnement sur divers sujets) sur le pays représenté et le sujet débattu.

Tous les ans, nous participons à plusieurs conférences en Turquie et à l’étranger.

Ce club nécessite un réel travail d’investissement de la part des élèves mais leur apporte beaucoup en termes de perfectionnement du niveau de français, à l’écrit comme à l’oral, de familiarisation avec le monde des relations internationales et de meilleure compréhension du monde actuel.