T.C. ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İÇ YÖNETMELİK

  1. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK

     Geç gelme

Geç gelme, öğretmenler kurulunun belirlediği süre ile sınırlı olmak kaydıyla sadece birinci ders saati için geçerlidir. Bu sebeple birinci derse girmeyen daha sonraki derslere geç gelen, dersler bitmeden erken ayrılan öğrencilerin durumları devamsız olarak değerlendirilir

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi sene başı öğretmenler kurulunda karara bağlanmıştır, buna göre okula 08.15 ‘ ten sonra gelen öğrenciler birinci derse giremeyeceklerdir.

Devam, devamsızlık

Okula devam zorunludur.

-Veliler, öğrencilerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı 1 gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

-Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içerisinde velisine mesajla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde velisine bildirilerek, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir.

-Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

-Sınav gününde yapılan devamsızlık için doktor raporu gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı çok özel durumlarda velinin okula şahsen gelip mazeret dilekçesini ilgili müdür yardımcısına vermesi gerekmektedir.

-Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür günün takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir.

-Eğitim-öğretim saat 08.00 ‘da başlar. Öğrenci en geç saat 07.50 ‘ de okulda olmalıdır.

-Okula geç gelen öğrencinin sınıfa alınabilmesi için ilgili müdür yardımcısından derse kabul kâğıdı alması gerekir.

-Okul servisinin okula geç gelmesi durumunda öğrenciye sınıfa giriş kâğıdı verilir ancak geç yazılmaz.

-Okula gelen öğrenci derslerin bitimine kadar okuldan ayrılamaz. Özel bir nedenle okuldan çıkmak zorunda olan öğrenciler velileri veya velilerinin izin verdiği kişiler tarafından ( öğrenci velisi kendisi gelemeyecekse öğrenciyi kimin alacağını mutlaka yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirmelidir ) müdür yardımcısının vereceği çıkış belgesiyle okuldan çıkarılabilir.

-Doktor randevularının çok zorunlu olunmadıkça okul saatleri içinde alınmaması gerekmektedir. İzin alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, izin isteğinin bir gün önceden ya da izin istenilen gün sabah en geç 08.30 ‘a kadar yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirilmesi gerekmektedir.

-Öğrenci okulda rahatsızlandığında durumunu müdür yardımcısına bildirir. Öğrencinin eve gönderilmesi gereken durumlarda veli ilgili müdür yardımcısı veya idare tarafından aranır. Öğrencinin okul idaresinin bilgisi dışında, velisini çağırması uygun değildir.

-Sınava hazırlanmak için devamsızlık yapmak eğitimde düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Öğrencinin okula gelmediği günlerde sınavlarda sorumlu olacağı konuların işlendiğini unutmamak gerekir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanmayacağından, velilerimizin bu konuda özenli davranması beklenir.

-Sınava giremeyen öğrencilerin telafi sınavı, özür belgelerini zamanında teslim ettikleri taktirde, ilgili müdür yardımcısı tarafından yapılır. Öğrencinin sınavı, okula geldiği günden itibaren uygulanabilir.

  1. ÜNİFORMA:

Tüm öğrencilerimizin okulumuz tarafından belirlenen üniformaya uymaları zorunludur.

a)Erkek öğrenciler:
Okul logolu siyah kumaş pantolon
Siyah veya koyu renk ayakkabı
Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka t-shirt(uzun veya kısa kollu)
Okul logolu siyah kapüşonlu sweat-shirt

b)Kız öğrenciler:
Okul logolu siyah etek
Siyah veya koyu renk ayakkabı
Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka t-shirt(uzun veya kısa kollu)
Okul logolu siyah kapüşonlu sweat-shirt
 
Öğrenci, okul giriş ve çıkışında okulun içinde üniformalı olmak zorundadır.
Üniformasız olarak olarak okula gelen öğrenciler derse alınmayacaklardır.
-Boyalı saç, makyaj, uzun tırnak ve oje ile okula gelmeleri yasaktır.
-Erkek öğrencilerin okula, kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmeleri gereklidir.
-Hızma, piercing, yüzük, kolye, bilezik, küpe ve rozet gibi takılarla okula gelmek yasaktır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve ders yılı sonunda geri verilir.
– Öğrencilerin yırtık veya delikli kıyafetler, şeffaf ve vücut hatlarını belli eden kıyafetler giymeleri yasaktır.

  1. CEP TELEFONLARI: Okulda cep telefonu, MP3 ve fotoğraf makinesi kullanmak yasaktır. Tüm öğrenciler birinci dersin başında cep telefonlarını sorumluya teslim eder, okul çıkışında geri alırlar. Teneffüslerde tabletlerin de kullanılması yasaktır.

        Acil durumlarda ailelerini aramak zorunda olan öğrenciler, ilgili müdür yardımcılarına veya idareye başvurabilirler. Bu kurallara uymayan öğrencilerin telefonları veya cihazları öğretmenleri ve idarecileri tarafından alınacak ve dönem sonunda verilecektir.

  1. DAVRANIŞLAR

            a)Projelerin ve ödevlerin hazırlanmasında kitap ve/veya internetten doğrudan      kopya    çekilmesi akademik dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Ödevlerin özenli olarak yapılması gerekir. Bu kapsamda medyatiğin daha etkin kullanımı ve alınan       kitapların/filmlerin zamanında iadesi önemlidir.

b)Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir. Sınıflar, kantin, tuvaletler personel tarafından düzenli olarak temizlenir, ancak ortak alanların temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınıf içinde, ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıra ya da çantada bulunması gerekir. Yerler ya da    ortak     alanlar kişisel eşyaların konulması için uygun değildir. Öğrenciler bulundukları sınıfın ve özellikle sıralarının temizliğinden sorumludurlar.

c)Teneffüslerde öğrencilerin sınıflarını boşaltmaları gerekmektedir.

  1. d) Sınıflarda ve okul binası içinde yemek yemek yasaktır.

e)Öğrenciler kitaplarını sıra altlarında veya sınıflardaki raflarda düzenli olmak kaydıyla saklayabilirler. Özel eşyaların(kıyafet, resim dosyası, spor çantası vb.) sınıflarda bırakılması yasaktır.

5.ETKİNLİKLER VE OKUL DIŞI FAALİYETLER

Okulumuz, ders yılı boyunca öğrencilerimizin sosyal olarak olgunlaşmalarını sağlamak ve çeşitli deneyimler kazanabilmeleri amacı ile birtakım etkinlikler düzenler. Ancak öğrencilerin bu etkinliklere katıldıklarında ders programlarını aksatmamaları gerekmektedir. Etkinlikler dolayısı ile öngörülen ders programının ve sınav tarihlerinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi söz konusu değildir.

DİKKAT:

Velilerin adres ve telefon değişikliklerini okul sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde size ulaşmayan mesajlardan okul idaresi sorumlu değildir. E-okul adres bilgilerinizin doğruluğunu kontrol edip eğer bilgi yanlışsa bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğünde ya da e-devlet üzerinde gerekli düzeltmenin yapılması siz velilerimizin sorumluluğundadır .

MUVAFAKATNAME

Velisi bulunduğum …………………………………….   ……………………………………….   ‘in ve ailemizin kişilik haklarını ihlal etmemek koşuşuyla ; çocuğumuzun Saint Michel Fransız Lisesi ‘nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde çekilecek fotoğrafları ile ses ve video kayıtlarının , okulunuzun web sayfası ile her türlü yazılı , basılı ve görsel mecra ve medyada kullanılmasına , işlenmesine , basılmasına , yayımlanmasına , çoğaltılmasına , temsiline , umuma iletimine ve dağıtımına süresiz olarak izin veriyoruz . Bu tür kullanıma tamamen kendi rızamız ile izin verdiğimizi ve bu konuda muvafakatimizin tam olduğunu ; bunların kullanılması sebebiyle Saint Michel Fransız Lisesi ‘nden , yöneticilerinden ve / veya çalışanlarından hiçbir nam ve sıfat altında hak talep etmeyeceğimizi kabul , beyan ve taahhüt ederiz.

MUVAFAKATNAME

Velisi bulunduğum …………………………………….   ………………………………………. ‘ in , Saint Michel Fransız Lisesi ‘nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda ve okulunuzda kayıtlı iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşılamaması halinde ; çocuğumuzla ilgili her türlü acil tıbbi yardım talep etme kararı verme yetkisinin okul yönetimine ait olduğunu , bu yetkinin kullanılması nedeniyle doğacak giderlerden okul yönetimini sorumlu tutmayacağımızı kabul , beyan ve taahhüt ederiz .

ŞEHİR İÇİ TÜM GEZİLER İÇİN GENEL İZİN:

2016-2017 Eğitim -öğretim yılında İstanbul ‘da yapılacak okul gezilerine çocuğumun öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde katılmasına izin veriyorum.

ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ İÇ YÖNETMELİĞİNİ VE MUVAFAKATNAMELERİNİ OKUDUM ,VE BİLGİLENDİM , HEPSİNİ ONAYLIYORUM.

VELİ                                                                                                                               ÖĞRENCİ

 

AD/SOYAD:                                                                                                                 AD/SOYAD:

TARİH:                                                                                                                         TARİH:

İMZA:                                                                                                                            İMZA: