Saint-Michel Lisesi Okul Projesi
2017-2022

        Saint Michel Lisesi Okul  Projesi kurumun 5 yıllık süre için eğitim seçimlerini ve eğitim politikasını ifade eder ve  belirler. Farklı branşlardan öğretmenlerin katılımıyla, çeşitli ortaklar tarafından geliştirilen bu fikir birliği yazıya aktarıldıktan sonra İdari  Kurul  tarafından kabul edilmiştir. Bu proje, bizim ve okulumuzun değerlerine uygun olarak faaliyetlerin tutarlılığını ve ortak kararlılığını ifade etmektedir.

Görüşmeler sonucu çıkan saptamalar, okulun tüm çalışanları ve öğrencileri tarafından görülmüş, durum analizinden yola çıkılarak okulun güçlü / zayıf noktaları, kendine has yapısı göz önünde bulundurulmuş ve bu doğrultuda bir envanter çıkarılmıştır. Aynı zamanda Saint Michel Lisesi’nin öncelikleri ve gelişme alanları belirlenmiş, kısa ve orta vadede gerçekleştirmek üzere  iyileştirme önerileri yapılmıştır.
6 eksenin temelinde “eğitim” yer almaktadır.

PROJENİN 6 BÜYÜK AŞAMASI

  1. Eksen- Eğitim kadrosu içinde iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek : Veliler ve lise arasında, öğretmenler ve lise yönetimi arasında, öğretmen ve öğrenciler arasında ve öğretmenlerin kendi aralarında iletişimi güçlendirmek,
  2. Eksen- Kişisel zenginleşme amacıyla dünyaya  açılmak: Herkese bilgilerini, ufkunu; entelektüel,  sanatsal ve bilimsel kültürünü genişletme olanağını tanımak,
  3. Eksen- Yönlendirme ve başarının anahtarı olarak benliğe saygı:  Öğrencileri, eğitim  hayatlarında yaşayacakları  zorlukları veya ihtiyaçları (akademik, psikolojik, fiziksel…) doğrultusunda desteklemek,
  4. Eksen- Eğitimimizin kaynağında dijital teknolojinin olması: Öğrencilerin daha iyi öğrenebilmeleri içini dijital alanda doğru araçların kullanılmasını sağlamak,
  5. Eksen- İnsani değerler açısından sosyal yardımlaşma: Herkesin kendi insani özeliklerini ve başkaları ile olan ilişkisini keşfetmesini sağlamak,
  6. Eksen- Geleceğin değeri olarak eko-vatandaşlık: Çevremize saygı duymayı ve dünya ile ilişki konusunda bilinçlenmeyi sağlamak.

Okul Projesi – Tr