Slow Food Konferansı

Slow Food Fikir Sahibi Damaklar üyesi ve Gastronomi mezunu velimiz Yeşim Baykut okulumuzun Hazırlık öğrencilerine konferans verdi. Ayrıca Çevre Kulübü öğrencileri ile slow food ve permakültür sohbeti gerçekleştirdi.

Konferansta öğrencileri,slow food hakkında bilgilendirdi. Öğrencilerin soruları üzerine slow food‘ un nerede başladığını ve neyi amaçladığını anlattı. İlk olarak İtalya’da 1986’da Carlo Petrini tarafından hızlı!ayaküstü yemek alışkanlığına ( fast food ) karşı alternatif olarak başlatılmıştır. Amacı geleneksel, yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumaya teşvik etmektir.

Yeşim hanım, öğrencilere kahvaltının önemini, geleneksel kahvaltı ve yemek alışkanlıklarını tercih etmelerinin sağlıkları, gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Günümüzde doğal gıdaya ulaşmanın daha kolay olduğunu ayrıca semt pazarlarından alışveriş yapmanın üreticiye ulaşmayı sağlayacağını dolayısıyla alınan ürünün yetişme koşullarının da öğrenileceğini vurgulamıştır. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin önemini, probiyotik gıdaların evde ucuz ve sağlıklı yapılabileceğini belirtti. “Hangi öğrencilerin evde yapılan yoğurt tükettiği” sorusu üzerine salonda bulunan öğrencilerin yarısına yakını el kaldırarak yoğurdun evlerinde yapıldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler doğal tohum ile hibrit tohum farkını dikkatle dinlemiş, sadece bir defa ürün veren hibrit tohumun çiftçiler tarafından kullanılmasına şaşırmışlardır.

Okulumuzun Çevre Kulübü öğrencileri de Yeşim hanımla yaptıkları sohbette, permakültür çalışmaları kapsamında doğal ürünler yaptıklarını ve tohum bankası oluşturmaya başladıklarını dolayısıyla yerel ve gelenekse gıdaları tanımaya ve tanıtmaya başladıkların paylaşmışlardır.

Bu konferans öğrencilere, insan sağlığı ile beslenme ilişkisinin önemini, beslenme alışkanlıklarını sorgulamalarını ve beslenmelerinde yeni bakış açıları oluşturmalarını sağlayacaktır.