Kurucularımızın Ziyareti

24 Şubat 2014 günü F. Régis ve M. Bertet okulumuzu ziyaret ederek Saint-Michel eğitim kadrosu ve çalışanları ile konuşma imkanını buldular. Okul çıkışından sonra verdikleri konferans esnasında kurucularımız, okulda çalışan tüm ekibin yaptığı işin aynı derecede önemli olduğunu, herbirimizin zincirin bir halkasını temsil ettiğinive ancak hep birlikte, el ele vererek ekip ruhu ve kardeşlik duyguları anlayışı ile birlikte çalışmamız halinde, gençliği iyi bir şekilde eğitebileceğimizi vurguladılar. Amacımıza ulaşabilmenin en iyi yolunun her koşuldagüleryüzlüğümüzü koruyarak “çevremize mutluluğu dağıtmamız” gerekliliği üzerinde durdular. Okulumuzun ve öğrencilerimizin başarılarından ve gerçekleştirdikleri etkinliklerden çok memnun olduklarını belirten kurucularımız, gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çevremize tanıtmanın da çok önemli olduğunu belirttiler. Günün sonunda”Fête Galante au DivanTopluluğu” Osmanlı enstrümanları eşliğinde fransız klasik müzik konseri verdiler.


.