Plastik üzerine münazara

6 Haziran 2014 tarihinde 10 A ve 10 B sınıfları arasında fransızca plastiğe evet veya hayır konulu münazara gerçekleşmiştir.
Her grup 15 dakika boyunca plastik üzerine sorulan sorular çerçevesinde söz almışlar, plastik üzerine görüşlerini, plastiğin kullanım alanlarını ve plastiğin çevreye etkilerini konuşmuşlardır.


.