İngilizce Edebiyat Kulübü

Enseignant Responsable

KULÜBÜN İSMİ : İngiliz Edebiyatı

-Bu Kulüp 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında yapılmayacaktır-

KULUBÜN SORUMLU ÖĞRETMENİ : – 

MAX ÖĞRENCİ KAPASİTESİ : –

KULÜPTE YAPILAN ETKİNLİKLERİN ÖZETİ  :

Kulübümüzde İngiliz edebiyatına ait örnekler, edebi sanatlar, edebi dönemlerden örnekler incelenmekte, şiir, roman, hikâye ve diğer edebi eserler incelenip tartışılmaktadır. Ayrıca her hafta bir İngiliz yazara ait bir eser öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulmaktadır.