İnsan Hakları Kulübü

Enseignant Responsable

KULÜBÜN İSMİ:Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü

-Bu Kulüp 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılında yapılmayacaktır-

KULUBÜN SORUMLU ÖĞRETMENİ : –

 MAX ÖĞRENCİ KAPASİTESİ : –

KULÜPTE YAPILAN ETKİNLİKLERİN ÖZETİ : Kulüp üyeleri ile yıllık faaliyet programını yaptık. İnsan Haklarının tarihsel gelişimini inceledik.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Metinlerini inceledik.Ayrımcılık, dışlama, baskı, şiddet,işçi ve çalışanların hak ihlalleri,kadına şiddet, hasta hakları, çocuk haklarını araştırdık. Türkiye’nin demokrasi tarihini inceledik.Yeterli sayıda öğrenci olmadığından farklı etkinlikler yapamadık.Bu yüzden resimveremiyoruz.