YÖNETİM KURULU

Başkan Nurhayat Aynur (11)   

Başkan Yrd.   Emel Ünal   (12)  

Genel Sekreter Seriye Balcı (12)

Sayman Seval Küçüktepe (11)

Üye Aylin Aksoy (11)

YEDEK ÜYELER

Elif Pauquet (9)

Nazan Avkovan (11)

İpek Alkanlı (10)

Duygu Dağaltı (9)

Hülya Aksüyek (9)

DENETLEME KURULU

Banu Üçer (9)

Aylin Battal Şahiner (11/12 Md.Yrd.)

İpek Uzbil  (Haz/9 Md.Yrd.)

YEDEK ÜYELER

Habibe Koçak (9)

Mukaddes Yılmaz (Öğretmen)

Fatma Binöz (Öğretmen)