YÖNETİM KURULU

Başkan Nurhayat Aynur (12)   

Başkan Yrd.   Aylin Aksoy   (12)  

Genel Sekreter Elif Pauquet (10)

Sayman Işıl İpek Alkanlı (11)

Üye Nuray Aslan (11)

YEDEK ÜYELER

Habibe Koçak (10)

Zümrüt Aşan (10)

Hülya Yanmaz (Hz)

Ebru Akel Saatcioğlu (9)

Işıl Bozatlı (11)

DENETLEME KURULU

Şebnem Eren (11)

Aylin Battal Şahiner (Öğretmen)

İpek Uzbil  (Öğretmen)

YEDEK ÜYELER

Can Acarlı (10)

Mukaddes Yılmaz (Öğretmen)

Fatma Binöz (Öğretmen)