“Dracula and The Eco Warrior”

ADG Europe gezici tiyatro topluluğunun sahnelediği “Dracula and The Eco Warrior” oyunu  izlendi.

21 Şubat Salı günü 10.sınıf öğrencilerimiz ADG Europe gezici tiyatro topluluğunun Bram Stoker’ın Dracula adlı eserinden esinlenerek sahnelediği “Dracula and The Eco Warrior” oyununu Kenter Tiyatrosunda ingilizce öğretmenleri ile beraber izledi. Orijinal Dracula adlı eseri modern bir efsaneye dönüştüren oyun, günümüz insanının yaşadığı dünyaya verdiği zararı iklim değişikliği meselesi  üzerinden sorguluyor ve seyircinin dikkatini  bu farkındalığa çekiyor. Hikaye orijinalini yakından takip ediyor ve romanın ünlü karakterlerini içeriyor: Şeytan Kontu, korkunç mülkiyet ajanı Harker, Harker’in karısı Mina, Mina’nın arkadaşı Lucy ve Drakula’yı deviren bilim adamını Van Helsing’e dönüştürüyor. Modern Vampirimiz, çevre kirliliğinin ve çevresel bozulmanın kent çölüne neden olduğu ekolojik bir kabusu sembolize ediyor. Güçlü drama, yalnızca Kont Drakula’nın korkunç yolunda duranların cesetleri için değil, ruhları için yürüttüğü mücadelelerde de yankı buluyor ve izleyicileri oyunun başından sonuna kadar sürüklüyor.

İklim değişikliği, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik biçiminde tanımlanmaktadır.İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı günümüz ve gelecek nesilleri tehdit  eden en büyük sorunların başında gelmektedir. İnsan sağlığı, eko sistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır.Böylesi hassas bir konuda bilinçlenmek ve alınacak tedbirlerin bir parçası olmak büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda oyun çevre bilinci konusunda öğrencilerimiz üzerinde ciddi bir farkındalık yaratmış olması sebebiyle çok yararlı olmuştur.