Bilimsel Eğitim

Deneyimlere açılan bilimsel eğitim

Saint-Michel Lisesi hazırlık seviyesinden itibaren haftalık üç saatlik çalışmayla başlayarak, eğitim projesi kapsamında bilimsel kültürü destekler. Lisenin ilk iki yılı genel bilim eğitimine ayrılır; özellikle de fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilimleri.
Eğitimlerine fen ağırlıklı derslerle ve bilimsel bir kürsüde devam etmek isteyen öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıf eğitimleri boyunca saydığımız fen dallarındaki bilgilerini ve becerilerini derinleştirerek, haftalık 6 saate kadar çıkabilen dal eğitimlerini alırlar.
Bilim alanındaki bilgi ve beceriler öğrencilerimizin meraklarını, yaratıcılıklarını, eleştiri yeteneklerini, bilimsel ve teknolojik gelişime olan ilgilerini geliştirecek şekilde öğrenilir.
Bu şekilde, fen bilimleri eğitmenlerimiz öğrencilerimize deneysel yöntemleri ve disiplinler arası yaklaşımı tanıtır, onlara bilgilerini en yüksek derecede, farklı bilim yarışmalarında pekiştirme imkânını sağlarlar.
Deneysel bilimler eğitimimiz öğrencilere doğaya, canlılara, insan sağlığına karşı nasıl duyarlı ve sorumlu olunacağını, çevrelerindeki evreni sorumlu bir şekilde inceleterek öğretir.