Saint-Michel:
Bir lise, bir gelenek, bir gelecektir

138 yıllık eğitim-öğretim hayatı ve tarihiyle, iki dilde eğitim veren Saint-Michel Fransız Lisesi, teknolojik olarak yenilikçi bir öğretimi benimsemiş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına bağlı ancak Fransız eğitiminden de esinlenmiş İstanbul’da bulunan bir kurumdur. Bir Lasallian kurumu olarak, bu büyük küresel ağın parçası olduğumuz için çok şanslıyız. Bu nedenle, bizim değerimizi ve felsefemizi benimseyen öğretmenlerle çalışmaya özellikle özen gösteriyoruz. 

Saint-Michel Lisesine on dört yaşında başlamak, çevremizdeki dünyayı keşfetmek ve anlamak için Fransızca ve İngilizce dillerini öğrenirken, esas olan anadilini ve kültürünü geliştirmektir. Hedefimiz, öğrencilerimizi çok kültürlü kılarak onları bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimiz için yeni bir dil öğrenmek, çok zenginleştirici bir entelektüel maceradır. Özellikle yoğun kültürel mozaiğe sahip ortamımızda iki dile, hatta üç dile hakim olmak, öğrencilerimizin dünyaya kendilerinden emin olarak açılmalarını sağlar. Diğer kültürlerin değerlerini, inançlarını ve geleneklerini daha iyi anlar ve bu kültürlerle daha kolay anlaşırlar. Küreselleşmiş, dünyayla güçlü bağlar kuran bir toplum içinde, her bireyi tek olarak da ele alan yönlerimizle öğrencilerimizi hayata hazırlamada çok güçlü olduğumuz düşüncesindeyiz. 

Öğretimimizde, Fransız sisteminin kabul gören titizliği esastır. Öğrencilerimiz, analitik becerilerini geliştirerek sözel, beşeri bilimler ve bilim alanlarında ileri düzey akademik projeler yürütürken, geleceğin liderleri ve düşünürleri olarak kimliklerini, kendi yollarını izleyerek daha da güçlendirirler. Onlara, okul dışı birçok etkinlik sunmak, onların yüksek öğrenime giden yolda kendi yollarını bulmalarına olanak sağlar. 

Eğitimin her kademesinde öğrenci, okulun branş öğretmenleri, rehberlik servisi ve okul psikoloğumuz tarafından yönlendirilir. Fransa,Türkiye ve diğer ülkelerden olan öğretmenlerimizin doğal merakları, farklı eğitim alışkanlıkları, yenilik yapma istekleri ve diğer kültürlere açık olmaları, öğrencilerimizle olan etkileşimlerini derinden besler. 

Bu insan ve ses çeşitliliği, birlikte giderek karmaşıklaşan bir dünyayı anlamak için, mükemmel bir hazırlık oluşturan zengin tartışmalara ve derin konuşmalara kaynaklık eder. Okulumuzdan mezun olan bir öğrencinin; olgu ve durumlara karşı eleştirel ve analitik bakış açısı geliştirdiğini, empati kurma yetisine sahip olduğunu ve olası tüm durumların özelliklerini de dikkate alarak çeşitli sorunları karşılamaya hazır olduğunu biliyoruz. 

Saint-Michel Lisesinde nesiller boyunca üç değer sabit kalmıştır: eğitim – öğretimde mükemmellik ve titizlik taahhüdü, her bir öğrenciyi tek ve benzersiz bir kişi olarak görerek öğrenciye gerçek ilgi göstermek ve yarının dünyasında yer alacak gençleri eğitmek için iki dilli eğitimin gücüne duyulan güven. Böylelikle öğrencilerimiz Türk ve Fransız kültürünün gerçek elçileri olurken, aynı zamanda bu yüzyılın temel meseleleri olan eko-vatandaşlık, insanlık, insan haklarının savunulması konularında duyarlı birer birey olurlar. 

Sizleri, okulumuza, okulumuzun sunabileceği her şeyi keşfetmeye davet ediyorum.

Jean-Michel DUCROT 
Saint-Michel Lisesi Müdürü