Saint-Michel:
Bir lise, bir gelenek, bir gelecek

Okul Müdürü’nün mesajı

Öğrencilerimizi sosyal ve akademik başarıya, analiz ve sentez yetisine, hoşgörüye, farklılıklara saygıya vurgu yaparak eğitmek ve bu çerçevede sorumluluk almalarını sağlamak Saint-Michel Lisesi’nin temel eğitim misyonlarıdır. Özgünlüğümüz köklü geleneğimizin bize sağladığı güçten gelmektedir. Öğrencilerimizin evrensel insani değerler konusundaki hassasiyetlerini geliştirme konusuna yürekten bağlıyız ve kendilerini doğru ifade edip hedeflerine ulaşmaları için gereken tüm olanakları sunuyoruz.
Modern dünyanın önemli bir aktörü olan Türkiye , kültürel, sosyal, entelektüel zenginliğe sahip, iletişimi kuvvetli genç nesillere ihtiyaç duyuyor. Biz de eğitimleri süresince gençlere bu özellikleri kazandırmaya çalışıyoruz.
Lisemizin sağladığı akademik gelişim üstünlüğünün yanı sıra, dil öğrenimine gösterilen özen, sosyal dayanışma projelerine, sanat ve spor etkinliklerine verilen destek, geleceğin mimarı olacak öğrencilerimize farklı yüzlere sahip bir dünyanın kapılarını açmaktadır.

Jean-Michel DUCROT
Okul Müdürü