Saint-Michel Lisesi Okul Projesi

Saint-Michel Lisesi Okul Projesi
2022-2027

Saint-Michel Lisesi Okul Projesi kurumun 5 yıllık süre için eğitim seçimlerini ve eğitim politikasını ifade eder ve belirler. Farklı branşlardan öğretmenlerin katılımıyla, çeşitli ortaklar tarafından geliştirilen bu fikir birliği yazıya aktarıldıktan sonra İdari Kurul tarafından kabul edilmiştir. Görüşmeler sonucu çıkan saptamalar, okulun tüm çalışanları ve öğrencileri tarafından görülmüş, durum analizinden yola çıkılarak okulun güçlü/zayıf noktaları, kendine has yapısı göz önünde bulundurulmuş ve bu doğrultuda bir envanter çıkarılmıştır. Aynı zamanda Saint Michel Lisesi’nin öncelikleri ve gelişme alanları belirlenmiş, kısa ve orta vadede gerçekleştirmek üzere iyileştirme önerileri yapılmıştır.