Lisenin Tanıtımı

PRATİK BİLGİLER:

Kuruluş tarihi: 1886
Eğitim Kadrosu : 52
Öğrenci sayısı : 533 öğrenci (5 seviye, 26  sınıf)
Eğitim saatleri : Pazartesi’den Cuma’ya 08:00-14:41 (Çarşamba 08:00 – 15:30)
Adres: Abide-i Hürriyet caddesi no 17 PK 12 Şişli 34380 İstanbul / Türkiye
T: +90 212 248 17 03
F: +90 212 246 13 80Saint Michel Tanıtım Kataloğu

FrancEducation markasına sahip bir okul

Okulumuz 138 jenerasyon boyunca çeşitli uygulamalarla yüksek kalitede eğitim vererek öğrencilerine Türkiye ve dünyanın en iyi üniversitelerine girebilme şansı veriyor.
“FrancEducation” markası, uluslararası ölçekte frankofon olan ve çift dilde eğitim veren en iyi kurumlara verilen seçkin bir markadır. Saint-Michel Fransız Lisesi’ne ve bu ağa katılan diğer yabancı liselere, ulusal eğitim sistemleri çerçevesinde Fransız dili ve kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı verilmektedir. “FrancEducation” markası öğrencilerine güçlü bir Fransızca eğitimi veren ve onların farklı disiplinleri ve bilim alanlarını bu dilde keşfetmelerini sağlayan lisemizi tanır ve ön plana çıkarır.

 

Bakalorya diploma denkliği

Mart 1963’te çıkan kararname ile Saint-Michel Lisesi diploması Fransız bakaloryasına eş tanınmıştır. Bu şekilde Fransa’daki, Avrupa’daki ve diğer ülkelerdeki yükseköğrenimin kapılarını açmaktadır. Diplomamız üniversite eğitimlerine uluslararası bir çerçevede devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de büyük bir avantajdır.21 Mart 1963 tarihli Fransa Cumhuriyeti Remi Gazetesinin 2714, 2734 ve 2735. sayfalarında yayımlanmıştır.

İnsan odaklı bilgi teknolojileri

Yeni teknolojiler her an ve her yerde çevremizde bulunmakta; pek çok uygulama indiren son model akıllı telefonlardan 3D yazıcılara ve hatta akıllı ev-büro sistemlerine kadar… Artık öğrencilerimiz çok genç yaşlarından itibaren sürekli gelişmekte olan bu araçlara aşinalar. Çağdaş okul bilgi teknolojilerinin bu yükselişini görmezden gelemez ve kendini klasik öğretilerle sınırlayamaz. Tam tersine, bilgi teknolojilerinden iyi bir dost, eğitim için faydalı bir model yaratması mümkün.
Pedagojik uygulamalarımıza bilgi teknolojilerinin adaptasyonu aslında bir devrim değil, öğretme sistemimizdeki bir evrimdir. Bu noktada, her zaman ve daima insani öğreti ve insani ilişki öğretim anlayışımız için temel teşkil eder. Bilgilerin iletimi ve yayılması elbette farklı aracılarla ve teknolojilerle yapılabilir ancak yüz yüze yapılan, öğretmen ve öğrenci arasındaki doğrudan iletişim hayatidir. Eğitmen öğrencilerine zaman ayıran ve onlara eşlik eden bir kişi olarak yeri geldiğinde görünmez olmayı da bilecektir: İnsani olan bilgi teknolojilerine eşlik eder.
Her öğrenci farklı şekilde öğrenir: kimi görsel bir hafızaya sahiptir, kimi ise harekete veya sese duyarlıdır. Artık pedagojik çevremizin ayrılmaz bir parçası olmaya başlayan tabletler her bir öğrencinin kendi ritmine ve kişilik özelliğine göre çalışmasına olanak sağlar: bilgi teknolojilerinin kişiye özel pedagojik yaklaşımdaki önemi budur.
Bilgi teknolojileri aracılığıyla, öğrenciye belli bir özgürlük tanınmaktadır, fakat bu pedagojik özgürlük eğitmen tarafından ona önceden sunulan hedefler karşısında öğrencinin belli bir sorumluluk almasını da gerektirir. Dolayısıyla Saint-Michel’de bilgi teknolojileri öğrencileri bilgi edinme açısından çok daha otonom hale getirebilen araçlardır: öğrencinin bilgi edinme yolunda daha aktif ve otonom bir aktör olmasına katkı sağlayan teknolojiler.

Deneyimlere açılan bilimsel eğitim

Saint-Michel Lisesi hazırlık seviyesinden itibaren haftalık üç saatlik çalışmayla başlayarak, eğitim projesi kapsamında bilimsel kültürü destekler. Lisenin ilk iki yılı genel bilim eğitimine ayrılır; özellikle de fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilimleri.
Eğitimlerine fen ağırlıklı derslerle ve bilimsel bir kürsüde devam etmek isteyen öğrencilerimiz 11. ve 12. sınıf eğitimleri boyunca saydığımız fen dallarındaki bilgilerini ve becerilerini derinleştirerek, haftalık 6 saate kadar çıkabilen dal eğitimlerini alırlar.
Bilim alanındaki bilgi ve beceriler öğrencilerimizin meraklarını, yaratıcılıklarını, eleştiri yeteneklerini, bilimsel ve teknolojik gelişime olan ilgilerini geliştirecek şekilde öğrenilir.
Bu şekilde, fen bilimleri eğitmenlerimiz öğrencilerimize deneysel yöntemleri ve disiplinler arası yaklaşımı tanıtır, onlara bilgilerini en yüksek derecede, farklı bilim yarışmalarında pekiştirme imkânını sağlarlar.
Deneysel bilimler eğitimimiz öğrencilere doğaya, canlılara, insan sağlığına karşı nasıl duyarlı ve sorumlu olunacağını, çevrelerindeki evreni sorumlu bir şekilde inceleterek öğretir.

 

Herkes için çevre bilinci

Saint-Michel Lisesi sürdürülebilir büyümeyi destekler. Gençleri çevrelerini saran canlılar dünyasına karşı duyarlı yetiştirmek ve her bir öğrencinin geleceğin bilinçli bir aktörü olmasını sağlamak görevidir.
Kurumumuz bu noktada, pedagojik aktiviteler ve özgün etkinliklerle 4 temel misyonu gerçekleştirmektedir;
–         Canlılar dünyasına sürdürülebilir büyüme perspektifinden bakarak, onları keşfetmek, tanımak ve korumak;
–         Gençleri insanın doğadaki yeri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek;
–         Geleceğimizin biyodiversiteye (doğal çeşitliliğe) duyulan saygı ile doğru orantılı olduğunu herkese anlatmak;
–         Gündelik hayatımızda uygulayabileceğimiz, çevreye duyarlı vatandaş reflekslerini kazandırmak (geri dönüşüm, su tasarrufu, yiyecekler, bilinçli tüketim seçimi, türlere saygı ve onların korunması…)

 

Sağlıklı zihnin temeli spor

Spor sosyal bağlarımızı ayakta tutan evrensel ve kolektif değerlerin taşıyıcısıdır: saygı, sorumluluk alma, çaba, özgüven, kişisel gelişim… Hepsi Saint-Michel Lisesi’nde önem verip geliştirmek istediğimiz değerlerdir.
Spor pratiği gençlerin otonom ve iyi bir vatandaş olmaları yolunda temel teşkil eden bir etkinliktir çünkü kuralları, ortak bir yaşamı paylaşmayı, bir benzerimize duyduğumuz saygıyı, kendini aşmayı, azmi, ekip olma ruhunu aşılar… Spor aynı zamanda özgür seçimler yapmayı ve sorumluluğu geliştirmeye de yardımcı olur.
Saint-Michel Lisesi sporu önemli bir denge ve sağlık unsuru olarak ön plana çıkarırken, onu birçok öğrenci için başarıya giden yolda iyi bir aracı olarak görür.
Okul programına dahil spor dersleri dışında, öğrencilerimiz spor kulüplerini de seçebilirler. (Basketbol, Voleybol, Futbol vb…). Profesyonel sporcularla haftalık antrenmanlara, turnuvalara ve müsabakalara katılırlar.
Ayrıca Saint-Michel Lisesi her yıl Mayıs ayında liselerarası önemli bir yelken yarışı da düzenlemektedir: İstanbul’un bir çok lisesinin katıldığı bu kupa gençlere önemli bir yarış deneyimi yaşatırken, kardeşlik ruhunu korumalarına da imkân tanımaktadır.

 

Kültür etkinlikleri ile yeniyi keşfetmek

Her bir liseli kültürel açıdan zengin ve tutarlı bir eğitim alabilmelidir. Herkesin kültüre erişimini desteklemek amacıyla Saint-Michel Lisesi güçlü bir sanatsal pratik ortamı sunar. Müzikten, seramiğe, farklı sanat kulüplerine kadar… (resim, karikatür, ebru sanatı, moda tasarımı…)
Tüm liselilerin klasik eğitimin yanı sıra sanat etkinliklerine de erişimi olmalıdır. Bu nedenle yıl boyunca, öğrencilerimizin belli bir sanat konusundaki bilgilerini derinleştirmek amacıyla konularının uzmanı kişilerle sanat atölyeleri düzenliyoruz. Yine bu çerçevede, öğrencilerimiz hem Türkiye’den hem de Fransa’dan gelen edebiyat, basın dünyası, fotoğraf veya sinema sanatı profesyonelleri ile yaratıcı projelerde çalışabilsinler diye yazarevi programları ve sanatçı rezidansları düzenliyoruz.
Aynı şekilde, öğrencilerimizin analiz ve eleştiri yeteneğini geliştirmek için eğitim programlarımızla paralel olan kültürel gezileri düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz.
Kültür aynı zamanda farklı düşüncelerle karşılaşmayı ve onları dinlemeyi becerebilmektir! Önemli ayrıcalıklarımızdan biri de öğrencilerimizin kendi fikirlerini doğru şekilde savunabilmesini teşvik etmektir. İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılan MUN (Birleşmiş Milletler Modeli) uluslararası konferanslarına katılımın yanı sıra insani mesaj içeren konferanslara katılmak Saint-Michel Lisesi’nde bir gelenek halini almıştır. Öğrencilerimizi her fırsatta konuşma ve tartışma sanatını geliştirecek etkinliklere katılmaya ve diplomatik görüşmelere açılmaya cesaretlendiririz.

 

Eğitim projemizin kalbini oluşturan: Sosyal Yardımlaşma

Sosyal Yardımlaşma Kulübü , Lasalyen eğitim anlayışının ilkeleri olan yardımlaşma , dayanışma , sorumluluk gibi duygu va davranışların kazandırılması ve içselleştirilmesini sağlarken , öğrencilerde  , ötekileştirmeden dezavantajlı gruplarla da iletişim kurmayı ve farkındalık yaratmayı , rehberliğe ihtiyaç duymadan öğrencilerinin liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve bu yeti  ile  toplumda öncü roller üstlenmeleri için çalışmalar yapan bir kulüptür.

 

GENÇLERİN LİSEDEN SONRAKİ ADRESİ: SAINT-MICHEL MEZUNLARI DERNEĞİ  

Saint-Michel Lisesi’ni bitiren öğrenciler, ağabey ve ablalarının deneyimlerinden faydalanabilecekleri ve desteklerini hissedecekleri güçlü bir derneğe sahiptirler. Mezunlar Derneği okulun tarihi avlusunda yılda iki kez düzenlediği büyük buluşmaların yanı sıra (Maskeli Yılbaşı Partisi ve Krep Günü), her ayın 3.Salısı düzenlediği “Mardi Michel” organizasyonlarında Saint-Michellileri bir araya getirir. Mezunlar 3 ayda bir yayımlanan “Le Soleil” dergisi sayesinde camiadaki yeniliklerden haberdar olup, kendileriyle aynı sıraları paylaşmış başarılı mezunları tanıma fırsatı bulur. Her yıl düzenlenen Kariyer Günleri ise konusunda yetkin ünlü mezunlarımızla, Saint-Michel lisesi öğrencilerini buluşturmayı amaçlamaktadır.