Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Denklik almak için YKS’ye girme  ve gerekli Başarı sıralaması şartı hangi bölümler ve hangi durumlar için geçerli?

     Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası     yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarında İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS’ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var.

      İlk 1000’de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

 • Yurt dışında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde  ilk 400’de yer alan üniversitelerden alınmış olması durumunda denklik işlemleri nasıl gerçekleşir?

           Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası     yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.

 • Yurt dışında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarından mezun oldum. Nasıl denklik alabilirim?

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası     yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.

 •  Yurt dışında okudum. Türkiyeden denklik almam için YKS’ye girmem gerekiyor mu? 

      Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası     yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000’de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

 • İlk 1000’deki üniversiteler nasıl belirlenir ve denklik nasıl alınır?

Times Higher Education, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities ve CWTS Leiden Ranking isimli kuruluşlar; 

YÖK tarafından kabul edilen Dünya üniversite sıralama kuruluşlarıdır.

 • Başarı sıralaması şartı bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Öğretmenlik, Mühendislik, Mimarlık ile Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık programlarında uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik alınabilir mi?

Hayır, belirtilen programlarda uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik işlemi yapılmaz.

 • Denklik mecburiyeti sadece kamu sektörü için mi?

Denklik yurt dışından alınan diplomanın Türkiye’de de geçerli olması anlamına gelir. Sadece kamu sektörü değil özel sektörde çalışmak isteyen mezunları da, diplomalarının geçerli sayılması açısından bağlayan bir durumdur. Buna rağmen, YÖK’ten denklik almamış bir yurt dışı üniversite diplomasının Türkiye’de iş bulma olasılığı, sektöre ve şirkete göre değişkenlik gösterebilir.

 • Yurt dışında okuyup Türkiye’ye dönmek isteyen tüm üniversite mezunları YÖK’ten denklik almak zorunda mı?

Hayır. Özel sektörde diploma denkliği gerektirmeyen iş imkanları olabilir. Ancak, diplomanın Türkiye’de geçerli olmaması durumunda kişi resmi kayıtlarda “lise mezunu” olarak görünecektir.

 • Fransız Lisesi öğrencileri için nasıl denklik alınacak?

Bu konunun özellikle Fransız Liselerini ilgilendiren bir yanı yok. Burada sözü edilen denklik, yabancı üniversitelerin Türkiye’de tanınmalarıyla ilgilidir. Fransız okulu öğrencileri de diğer tüm lise öğrencileri ile aynı koşullara tâbidir.

 • Hukuk eğitimi sonrası YÖK denkliği almak, Türkiye’de avukatlık yapmak için yeterli mi?

Türkiye’de hukuk diplomasının geçerli olması ve baroya kayıt olabilmek için, Türkiye’de bir üniversitede fark dersleri tamamlanmalı ve YÖK’ten diploma denkliği alınmalıdır.

 • Denklik alınacak üniversite ilk 1000’de mi olmalı ilk 400’de mi?

Denklik başvurusu için üniversitenin ilk 1000’de olması yeterlidir. İlk 400 üniversite diplomasına Seviye Yeterlik ve Belirleme Sistemi uygulanmaksızın denklik işlemi yapılır.

 • Üniversiteyi yurt dışında okudum ve Türkiye’ye dönüp çalışma niyetim yok. Bir T.C. vatandaşı olarak yine de denklik almalı mıyım?

Bu durumda denkliğe başvurmanıza gerek yok ama son karar size aittir.

 • YÖK’ten denklik alma zorunluluğu Fransa’daki tüm üniversiteler için geçerli mi?

Evet, yurt dışından alınmış diplomanın Türkiye’de geçerli sayılması için hangi ülkeden alınmış olursa olsun denklik alınması zorunludur.