Doğal Sıvı Sabun Atölyesi

Permakültür (Sürdürülebilir Yaşam) projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı, temiz, ucuz, gıdalar, ürünler yapma ve kullanma alışkanlığı kazandırarak, doğal çevreyi korumaya katkıda bulunmak amacıyla 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da Saint Michel, Notre Dame de Sion Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulüpleri atölye çalışmalarına devam etmektedir.

İlk atölyemiz olan doğal sıvı sabun, Notre Dame de Sion okulunda, öğrenciler, kulüp öğretmenleri ve permakültür çalışmalarının okulda yapılmasında öncülük eden Ferdağ Sezer eşliğinde yapılmıştır.

Kişisel temizlikte kullandığımız ürünlerin çoğunda kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler gerek insan sağlığında gerekse doğal çevrede zamanla hasarlar yaratmaktadır,

Bu etkinlik ile öncelikle, öğrencilere doğal ürünlerin insanlar açısından önemi ve sürdürülebilir doğal çevreye olumlu katkıları anlatıldı. Uzun, sağlıklı bir yaşam için doğal gıda kullanımı gibi doğal temizlik ürünlerinin önemi vurgulandı.

Daha sonra doğal sıvı sabun yapım aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler gruplar halinde büyük bir ilgi ve heyecanla yanlarına getirdikleri doğal malzemeleri kullanarak ürünlerini gerçekleştirmişlerdir.

Öğrenciler, doğal sıvı sabunda; zeytinyağı sabunu, bal, gül ve lavanta yağı, bitkisel gliserin ve sıcak su kullanmışlardır. Bu malzemelerin hiç biri insana ve doğaya zarar vermemektedir.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, temizlik ürünlerinin insan sağlığı açısından önemini, doğal malzemeyle temizlik ürünü hazırlamanın mümkün olabildiğini kavramışlardır. Ayrıca bu ürünleri kullanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaklarının farkına varmışlardır.