İslam Eserleri Müzesi Gezisi

  1. Sınıflarla 4 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 9.00 ve 12.30 saatleri arasında, Galata Mevlevihanesi ve İslam Eserleri Müzesine bir kültür gezisi gerçekleştirdik.  Bu gezi, işlediğimiz tasavvuf felsefesi ve ilerleyen günlerde işleyeceğimiz divan edebiyatı konularını desteklemek ve bu konuların kavranmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

       İslam mistisizmi olan tasavvuf, gerek Doğu gerekse Batı dünyasını etkilemiştir. Tasavvuf, insanın değerli bir varlık olduğunu ve kendi iç yolculuğunun sonucunda, içindeki yaratıcısı ile buluşacağını belirtirken insanı, yüceltmek ve onu daha nitelikli kılmak amacını taşır.

        Tasavvuf,  7.yy’dan başlayarak ekol diye de adlandırabileceğimiz çeşitli tarikatlerle ele alınmıştır. Öğrencileri götürdüğümüz, bugün bir müze olan Galata Mevlevihanesi,  Mevlevilik tarikatının öğretildiği bir kurumdur. Öğrenciler, burada Mevlevilik eğitimi alan kişilerin, günlük yaşamına ait çeşitli alanları görme ve Mevlevilerin eğitimlerinin bir parçası olan sema töreni ile ilgili bilgiler edinme fırsatını yakalamışlardır.   

          İkinci gezi, Sultanahmet’te yer alan İslam Eserleri Müzesine yapılmıştır. İbrahim Paşa Sarayı olarak bilinen yapıdaki sergiyle, öğrencilerimiz İslam eserlerini tarihsel bir sıralama içinde görme fırsatı yakalamışlardır. Bu serginin gezilmesiyle,  ilk Müslüman Türk devletinden Osmanlı devletine; o devletlerin yazmalardan, hat sanatına, takıdan, gündelik yaşama ait objelere, ahşap oymacılığından, halılara kadar pek çok çeşit ve sayıda eserini yakından görmek mümkün olmuştur.

Her iki gezi de öğrencilerin bilgilerinin pekişmesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.