Sait Gürsoy ile ‘’LYS’ye doğru’’

“06 Nisan 2017 Salı günü;  12. sınıf öğrencilerimiz, okulumuzda  gerçekleşen, eğitimci-yazar Sait Gürsoy’un konuşmacı olarak katıldığı bir konferansa katıldılar.

Konferansta, iyi bir üniversite seçimi, hedef belirleme, kariyer geliştirme gibi konulara değinildi. Sait Gürsoy, öğrencilerimize kendi istedikleri hedefe yönelmeleri ve   kariyer planlarını yaparken yararlanabilecekleri bilgiler sundu. Aynı zamanda bir süre sonra girecekleri LYS’de başarılı olabilmeleri için önerilerde bulundu ve başarılarını  çok faha fazla yukarı çekebileceklerini ifade etti.

Tercihler konusunun önemine özellikle dikkat çeken konuşmacı, ‘’Üniversite tercihlerinin, başarı ve puan sıralamasına dikkat ederek yapılması gerekse de günümüz iş dünyasında kişisel donanıma önem veren bir sektör söz konusu olduğu için üniversite tercihi yapacak olan öğrenci, çok dikkatli olmalıdır. Tercih edilen üniversitenin akademik kadrosunun araştırılması, ayrıca tercih edilecek olan üniversitedeki burs durumu, bursların ne şekilde verildiği ve ne şekilde devamlılığı olduğu gibi unsurlar da araştırılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmacı, günümüzde, artık 4 yıllık bir fakülte mezunu olmanın yetmediğini ifade etti ve öğrencilere   üniversite birinci sınıftan itibaren seçtikleri bölümü destekleyen ikinci bir bölümün de derslerini alıp çift ana dal yapmalarını önerdi. Aynı zamanda  yan dal yapabileceklerini, ya da sertifikalarla eğitimlerini besleyebileceklerini dile getirdi. Bu gibi imkanlar da olmuyorsa başka bölümlerden dersler almalarının önemli olduğunu, ayrıca günümüzde global anlamda bir gelişim söz konusu olduğu için  de seçilen  üniversitenin yurt dışı bağlantılarına ve seçilen üniversitenin kariyer merkezinin hayata hazırlayıp hazırlamadığına bakılmasının  gerektiği  üzerinde durdu.

Gürsoy, ayrıca İş dünyasının özellikle iletişimi güçlü , ekip çalışmasına önem veren, gelişmeye açık,  analitik düşünen,   problem çözme konusunda yetenekli kişilere öncelik verdiğini ifade etti. Özgeçmişin, beden dilinin ve doğru medya kullanımının kariyerlerine ve iş kabüllerinde nasıl etkili olduğunu  oduğunu açıkladı.