1. Kayıt Dönemi Listeleri

Asil Kayıt Listesi

Okulumuzun kontenjanı 120’dir. Asil Kayıt listesinden Kesin kayıt yaptıracakların 2 Temmuz 2019 Salı günü 09.00- 17.00 saatleri arasında okulumuza gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, 1. Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 02 Temmuz 2019 tarihinde 17.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir.

Yedek Kayıt Listesi

Yedek Kayıt listesinden Kesin kayıt yaptırmak isteyenlerin 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü 09.00’da okulda bulunmaları gerekmektedir. okulda hazır bulunan velilerin öğrencileri en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralanarak, isim okunarak ve/veya hazır bulunan velilerin imzaları alınarak yedek kayıt listesi yapılır ve kayıt işlemine devam edilir.