10. Sınıf Velilerimize Yönelik Ergenlik ve Aile İçi İletişim Semineri

Eğitsel Akademik 10. Sınıf Velilerimize Yönelik Ergenlik ve Aile İçi İletişim Semineri

7 Ocak tarihinde okulumuzun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından 10. sınıf
velilerine yönelik “Ergenlik Dönemi ve Aile İçi İletişim” başlığıyla çevrimiçi bir seminer
düzenlendi.

Seminerde, ergenlik döneminin gelişim özelliklerine, içinden geçtiğimiz pandemi döneminin
gençler ve aileler üzerindeki etkilerine yer verilirken aynı zamanda bu dönemde aile içi
iletişimi artırmak adına nelere dikkat edilmesi gerektiği ve nasıl yaklaşımları tercih etmenin
destekleyici olabileceği üzerinde duruldu.
Ergenlik döneminde yaşanılan değişimler; beyin gelişimi, fizyolojik ve psikolojik gelişim
özellikleriyle ele alındı. Bu dönemde en çok ihtiyaç duyulan konulara değinildi.

Yaşanılan zorlanmaların ergenlik döneminin bilişsel ve fizyolojik gelişim özellikleri göz önüne
alınarak değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Bu dönemde aile içi iletişimi ve desteği artırmak adına neler yapılabileceğine yönelik, duygu
ve düşüncelerin paylaşılacağı samimi sohbet ortamları yaratma, ortak aktiviteler yapma ve
yemek saatleri oluşturma gibi önerilerde bulunuldu.
Son olarak, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini hafifletmede yardımcı olan özbakım konusu
ele alındı. Bakım verenin öncellikle kendi iyilik halini ve öz bakım sürecini gözetmesinin
önemine yer verildi. Öz bakım aktiviteleri olarak neler yapılabileceği konuşuldu.