18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Zaferi, düşman donanmalarının 1915 yılı başlarında İstanbul’a girmelerini ve İmparatorluğun daha o yıl içinde çökertilmesini önleyen çok büyük ve tarihi bir zaferin ilk adımı olmuştur. Çanakkale Savaşı,  Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşmiş Osmanlı devleti ve müteffikleri itilaf devletleri ile çarpışmıştır.Gelibolu Yarımadası’nın konumu nedeniyle savaş, karada ve denizde sürmüştür. Çanakkale Boğazı’na giren İngiliz savaş gemileri 18 Mart 1915’te Nusret mayın gemisi ile döşenen mayınlara çarparak denize gömülmüştür.

Çanakkale’nin  kara savaşlarında kazanılan zafer ise Osmanlı İmparatorluğu’nun    30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi’ne kadar ayakta kalmasını sağlamış ve Birinci Dünya Savaşı’nın en az iki yıl daha uzamasına neden olarak  dünya tarihini etkilemiştir.

Bu büyük savaşta M. Kemal Atatürk,  Anafartalar’da komutan olarak bulunmuş ve    1. ve 2. Anafartalar zaferini kazanmıştır. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk, kara savaşlarındaki başarının önderlerindendir.

Çanakkale Savaşı kazanılmasaydı, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen birinci yılı sonunda İtilaf  Devletlerince işgal edilecek böylece Rus Çarlığı, müttefiklerinin yardımlarına en kısa yoldan kavuşmuş olacak ve Almanya’nın yenilgisi daha da çabuklaşarak Rusya’da 1917 Bolşevik  ihtilali muhtemelen gerçekleşmeyecekti.

Her savaşta olduğu gibi bu savaşta da kan ve gözyaşı; ölümler, yıkımlar, yaşanamamış hayatlar, parçalanmış aileler vardır. Osmanlı ordusu ve  müttefiklerinin gençleri yanında iitilaf devletlerinin gençleri ve hatta sömürgelerinden devşirdikleri gençler bu savaşta ölmüştür. Atatürk bu ölen gençlerin ailelerine seslenerek çocuklarının, çocuklarımızla birlikte uyuduğunu ve artık  onların da bizim çocuklarımız olduklarını belirtmiştir.