7 Nisan Dünya Sağlık Günü

Eğitsel Akademik 7 Nisan Dünya Sağlık Günü

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklamaktadır. Sağlık, bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal açıdan çevresiyle uyumlu bir şekilde işlev gösterebilmesine imkân vermektedir. Covid-19 salgınıyla mücadele edilen bu zorlayıcı günlerde sağlık kavramının kritik önemi her gün daha çok anlaşılmaktadır. 

Dünya Sağlık Günü, her yıl Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan’da kutlanır. 7-13 Nisan haftası ise Dünya Sağlık Haftası olarak sayılmaktadır. Halk sağlığı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve çözüm bulmak amacıyla her sene Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir tema belirlenir. Söz konusu temaya yönelik uluslararası ve bölgesel etkinlikler düzenlenerek gerek farkındalığı arttırmaya ve gerekse sağlık alanında yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılır. 

Bu sene Dünya Sağlık Örgütü’nü tarafından seçilen 2021 teması ise, Covid-19 ile canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına ithafen “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” olmuştur. Karar örgütün genel kurulundaki üye ülkelerin tamamının onayı ve desteğiyle kabul edilmiştir. 

Saint Michel ailesi olarak, bu sene sağlık çalışanlarına adanan 7 Nisan Dünya Sağlık gününde, Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyoruz. Yaşanan tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen büyük özveriyle mücadeleye devam eden, var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve emekçilerimize gönülden teşekkür ederiz.