9.Sınıflar Su Arıtma Tesisinde

Branşların ortak araştırma projesi kapsamında, Kimya ile Coğrafya Öğretmenleri 9.sınıf öğrencileri ile İstanbul’un önemli su arıtma tesislerinden biri olan Büyükçekmece Su Arıtma Tesislerine bir gezi düzenlemişlerdir.

Öğrencilerimiz, arıtma tesislerine gitmeden önce içme suyu kaynaklarını, suların tutulduğu barajları ve su arıtma etaplarını bir araştırma projesi olarak hazırlamışlardır. Sınıfta bu konu üzerinde tartışmışlardır.

Büyükçekmece su arıtma tesisinde görevli çevre mühendisleri, öğrencilere önce gezecekleri bölümleri plan üzerinden tanıtmış ve suyun arıtılmasındaki aşamaları anlatmışlardır. Öğrencilerimiz gerek soruları ile gerekse önceden edindikleri bilgilerle bu tanıtıma katkı sunmuşlardır.

Arıtma tesisleri iki grup halinde gezilmiştir. İçme suyu ve Atık su arıtma tesisleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri yetkili kişiler ve çevre mühendisleri tarafından öğrencilerimize anlatılmıştır.

İçme suyu arıtma tesislerini gezerken coğrafya dersinde  öğrendikleri, iklim ve atmosferik özelliklerin, toprak yapısının, suyun arıtılmasındaki rolünü uygulama aşamasında görmüşlerdir. Ham su alış ve ham su terfi merkezlerini gözlemlemişlerdir.

Kimya dersinde öğrendikleri, suyun klorlanmasını, çöktürme, kum filtresinin,suyun arıtılmasındaki etkilerini de uygulama aşamasında görmüşlerdir. Klorlama ünitesini, çöktürme havuzlarını, hızlı kum filtrelerini ve çamursuzlaştırma ünitelerini gözlemlemişlerdir.

Ayrıca atık su arıtma tesisinde fiziksel arıtma ile önce suda çözünmeyen parçaların ızgaralar ile ayıklanması ve biyolojik arıtmada ise azot ve fosfor giderimi gibi ileri arıtma yöntemlerinin bakteriler tarafından yapıldığını öğrenmişlerdir.

Bu gezi öğrencilerin, araştırdıkları ve öğrendikleri bilgileri kullanarak, uygulama alanlarında gözlem yapmalarına imkan vermiştir. Bunun yanında, su arıtma tesislerinin tüm canlıların yaşamı için ve ekosistemin işleyişi açısından vazgeçilemez çalışmalar olduğunu yeniden hatırlamalarını sağlamıştır.