Cami, Kilise, Sinagog Ziyareti

9. Sınıf öğrencilerimizle üç dinin İstanbul’daki en önemli ibadethanelerine bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin, insanlığı etkileyen dinleri doğru tanıması ve yorumlaması, kendi dininden ve farklı dinlerden olanlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranması, birlikte barış içinde yaşamanın önemini görmeleri açısından önem arz etmektedir.

İbadethaneler, dinlerin ibadetlerinin ve birçok sosyal faaliyetin gerçekleştirildiği mekânlardır. Dinleri tanımak, benzerliklerini ve farklı yönlerini tespit edebilmek için ibadethaneler iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bu düşünceden hareketle üç dinin İstanbul’daki en önemli ibadethanelerine bir gezi düzenlendi.

İlk olarak, Katolik cemaatinin İstanbul’daki en önemli kilisesi olan Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali ziyaret edildi. Kilise, İstanbul’da Papa’nın temsilcisi olan Monsenyör Hillereau tarafından ünlü mimar Gaspard Fossati’ye yaptırılmış ve 1846’da ibadete açılmıştır. Kilise inşa edilirken bir yeraltı mezarlığı da hazırlanmıştır.

Depremler nedeniyle zarar gören kilise 1865’te tadilat görmüştür. Ön cephesi ve yan geçitlerin yapımında Padişah V. Mehmed Reşad’ın da katkıları olmuştur.

İkinci olarak, Osmanlı Devletinin en güçlü dönemlerinde yapılan ve İstanbul siluetinin parçası haline gelen Süleymaniye Camisi ve külliyesi ziyaret edildi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından yapılmış ve 1557 yılında ibadete açılmıştır.

Süleymaniye Camisi, Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin merkezinde bulunur. Yapımından günümüze dek İstanbul’da yüzü aşkın deprem gerçekleşmesine karşın, caminin duvarlarında hiçbir çatlak oluşmamıştır. Cami avlusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır.

Son olarak, İstanbul’daki en büyük ve en aktif sinagog olan Neve Şalom Sinagogu ziyaret edildi. Sinagog 1951 yılında Galata’da yapılmıştır. Sinagog ziyaretinin ardından, aynı binadaki Musevi Müzesini gezmek için de kısa bir süre ayrıldı.

Öğrenciler her ibadethanedeki görevlilere sorularını da sormuş ve merak ettikleri konuları öğrenmişlerdir.