Çocuk Hakları Konferansı

Okulumuzda 2021-2022 eğitim öğretim yılında kurulan Çocuk Hakları Komisyonu öncülüğünde 23 Kasım Çarşamba günü, 11. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, Çocuk Hakları Konferansı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Şirin, hukuksal hakların tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek temel insan haklarının öneminden bahsetti. Hukuksal hakların insanların bu alanda verdikleri mücadeleyle birlikte geliştiğini vurgulayan Şirin; çocuk haklarının da bu bağlamda, özellikle son 30 yıllık süreçte, Birleşmiş Milletler  gibi uluslararası kurumların gündeminde önemli bir yer edindiğini belirtti.  Yakın zamana kadar mukayeseli hukuk öğretisinde, çocukların temel haklarını tek başlarına kullanamayacakları yönündeki görüşü savunan çocuk korumacılığı (child-protectionism) yaklaşımının yaygın olduğunu söyleyen Şirin;  özellikle son dönemde, çocukları sadece korunması gereken pasif varlıklar biçiminde gören yaklaşımın eleştirisine dayanan, çocukların da tıpkı yetişkinler gibi bütün siyasi ve sosyal haklara ve özgürlüklere sahip olmaları ve kendi kaderini belirleme temelinde bu hakları ve özgürlükleri doğrudan kullanmaları gerektiğini savunan çocuk özgürlükçülüğü (child-liberationism) yaklaşımının güç kazanmaya başladığını vurguladı.

Çocuk özgürlükçülüğü yaklaşımının etkisiyle, anayasa hukuku öğretisinde, küçüklerin de anayasada güvencelenmiş hakların ve özgürlüklerin aktif öznesi olduğunun  yaygın kabul haline geldiğini aktardı. Özellikle göçmen ve işçi çocuklara yönelik olarak yaşanan hak ihlallerinin son dönemde dünyamızda yoğunlaştığını ifade eden Tolga Şirin, temel ihtiyaçlar dışında çocukların cinsel istismar ve psikolojik şiddet gibi çeşitli baskılardan korunabilmesi için kendi haklarını bilmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel maddelerinden bahsetti. Verdiği bilgilerden sonra konuyla ilgili öğrencilerimizin farklı sorularını cevaplayan Tolga Şirin, okulumuzun Çocuk Hakları konusunda farkındalık yaratma çabasının çok önemli olduğunu  vurguladı.