Galatasaray Üniversitesi Online Tanıtımı…

Eğitsel Akademik Galatasaray Üniversitesi Online Tanıtımı…
 1. ve 12. Sınıf öğrenci ve velilerimize yönelik online olarak düzenlenen tanıtıma;  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Serap Amasya,  İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Gaye Aslı Sancar, Mühendislik ve Teknoloji Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Şener  konuşmacı olarak katıldılar.   

Sunumda; Fakülteler, bölümler, bölümler arası geçiş, çift ana dal, Fransız Lisesi öğrencileri için iç sınav ve  başvuru koşulları hakkında bilgi verildi. Öğrenci ve velilerimiz   merak ettikleri soruları sorma imkanı buldular. 

Galatasaray Üniversitesi ile İlgili  Genel Bilgiler:

Üniversitede bulunan fakülte ve bölümler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler , İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi  bölümü, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Müh. bölümü, Endüstri Müh. bölümü, Fen- Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Sosyoloji, Karşılaştırmalı dilbilim ve uygulamalı yabancı diller bölümü,Matematik bölümü. 

Bazı bölümlerde çift anadal programı uygulanmaktadır.

 • Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. (Türk ve Fransız hükümetlerinin ortak kuruluşudur).
 • Eğitimcilerin 5te 1’i Fransızdır.
 • Fransızca, Türkçe, İngilizce eğitim verilir. Eğitim dili derslere göre değişir.
 • Eğitim, 4 yıllık lisans programları şeklindedir. Fransız lisesi mezunu öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Sadece Karşılaştırmalı Dil Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler (Fransız Dili ve Edebiyatı) bölümü öğrencileri 1 yıllık Sosyal Bilimlere Hazırlık sınıfı okurlar. 
 • Kontenjanın yarısı üniversite sınavı (YKS) ile yerleşir, kalan yarısı GS lisesi mezunları ve iç sınavla giren Fransız liseleri mezunlarından oluşur. (Fransız liseleri tüm kontenjanın dörtte birini oluşturur).
 • Bu anlamda, Fransız lisesi mezunları avantajlıdır çünkü iç sınavının değerlendirilmesi için YKS’de tercih ettikleri  bölüme ilişkin alanda   ilk 25000’e girmeleri yeterlidir. 
 • İç sınav başvuruları online olarak öğrenci tarafından yapılır. 
 • Başvuru sırasında öğrenci hangi alandan (Sayısal-Sözel) sınava gireceğini belirtir. Her iki sınava da girme hakkı vardır. 
 • Öğrenci GS Üniversitesi’nde hangi bölümleri tercih edeceğini iç sınav günü bildirmek zorundadır.
 • İç sınavın soruları üniversite sınavı formatında olur. Tek fark, pek çok sorunun Fransızca sorulmasıdır. (Türkçe okutulan dersler dışındaki sorular) 
 • Sınav iki aşamada yapılır: 3 saatlik ilk bölüme tüm öğrenciler girmek zorundadır. 
 • 2 saat ara verildikten sonra yapılan ikinci bölümde ise öğrenciler Sözel ve Sayısal alanlarda yapılan sınavlardan tercih ettiklerine girerler. İkinci sınavların her biri 1,5 saat sürer. Öğrenciler sayısal bölümün sınavında 35 soru ile, Sözel bölümün sınavında ise 25 soru ile karşılaşırlar. 

İç sınav sonuçları ÖSYM’nin düzenlediği üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra değerlendirilir. Tercih ettikleri bölüme ilişkin alanda İlk 25000’e girebilmiş öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınır. 

Öğrenci, ÖSYM sınavı sıralamasındaki yeri ile değil, GS iç sınavındaki başarısına göre yer aldığı sıralama ile yerleştirilir. Tercih listesindeki bölümlerden iç sınav puanının yettiği ilk bölüme asil listeden yerleşir. Öğrenci puanının yetmediği üst tercihleri varsa bu bölümlerin de yedek listesinde yer alır. Asil listede yer aldığı bölüme kayıt yaptıran öğrenci, daha sonra yedek sırası kendisine geldiği takdirde, bir dilekçe ile yedek olduğu başka bir bölüme kaydını aktarabilir.