Gündönümü Çiftliğinde bir Gün

Çevre kulübü öğrencileri rehber hocaları, Müdüryardımcıları,okulumuzun iletişim koordinatörü ve fotoğraf tarihçisi Alberto Modiano eşliğinde Permakültür projesi kapsamında, Gündönümü Çiftliği’nde bir gün geçirmişlerdir.

Çiftliğin kurucusu,yöneticisi ve her alanında çalışanı Aysun Sökmen Hanım’ın sıcak karşılaması ile çiftliğe ve kırasal yaşamın güzelliğine ayak basılmıştı.Baharla birlikte bütün kır bitkileri ve meyve ağaçları çiçek açmış,hayvanlar meralara yayılmış otlarken, öğrenciler Doğada olmanın mutluluğunu yaşamaya başlamışlardı.

Aysun hanım,Gündönümü Çiftliği’nde İneklerin ve toprağın hayatını taze süt,sarı buğday ekmeği ile fırınlanmış peynir eşliğinde bizlere anlatmıştır. Öğrenciler çiftilikte yer alan hayvanların yaşını, cinse ve yaşa göre verilen isimleri, günde kaç defa beslendikleri, ısırıp ısırmadıkları, ne ile beslendikleri, aynı anda meralara bırakılıp bırakılmadıkları gibi soruları sorarak, bir çok kavramı,bilgiyi öğrenmemizi sağlamışlardır .

Çiftlik turunun ardından dört gurup oluşturulmuştu. Başka ülkelerden çalışmaya gelen gönüllülerle beraber(Kanada’lı, Belçika’lı, Avusturalya’lı ) Fransızca,İngilizce ve Türkçe konuşarak çalışmalara başlanmıştır.

Yem yapma,tarlada ot toplama,yalakları süpürme,yalakları yıkama, inek tarama,yem itme,genç ahır temizleme,merada gözlem yapma,suları kontrol edip yeni su koyma gibi faaliyetler yapılmıştır.

Öğrenciler Permakültür -Sürdürülebilir yaşamın önemli kısmı olan Hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bu çiftlikte üretimde yer almışlardır.Dolayısıyla daha dikkatli tüketim yapacaklardır. Geridönüşüm (gübrenin toprağa aktarımı,ağaç dalı ve yaprakların komposta dönüşmesi),besin zinciri ve ekosistem hakkında önemli bilgiler edinmişlerdir,

Gündönümü Çiftliği’nde yaşanan bu, bir gün hepimiz için yeni kavramlar, yeni bilgiler edindiğimiz doğadaki uygulamalı bir eğitimi oluşturmuştur.