Haberli tahliye tatbikatı

Okulumuzda 10/10/2019 Perşembe günü saat 08.42 de Önceden haberli tahliye tatbikatı TAP öncülüğünde Rezzak ELazat tarafından Türk Müd. Ayla Hanım ve Okul Hemşiresi Derya Hanım koordinasyonuyla 24 sınıf temsilci öğrenci (sivil savunma afet görevlisi öğrenciler) görevli öğretmen ve personel çalışmasıyla olası deprem ,yangın afet anında can ve mal kaybının önlenmesi için eğitimler vererek ekipler oluşturarak 1. tatbikat başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu Eğitim ve Tatbikatlar sonucunda afet öncesi alınması gerekli tedbirler ve afetler sırasında davranılması gerekli tüm eğitim ve bilgilendirmelerin yapılmasıyla farkındalıkların artırılması ve bilinçli davranılması amaçlanmıştır.

Bu eğitim ve tatbikatlar  afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekli tüm tedbir çalışmalarının planlı bir şekilde yapılarak eksiklikler ve yanlışlıkların tespit edilip daha sorumlulukla, duyarlılıkla davranış becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.