İbadethaneler Gezisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 9. Sınıf öğrencilerimizle üç dinin İstanbul’daki en önemli ibadethanelerine bir ziyaret düzenlendi.

Öğrencilerimizin, insanlığı etkileyen dinleri doğru anlaması ve yorumlaması, dinlerin uygulama ve ritüellerini tanıması, kendi dininden ve farklı dinlerden olanlara karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranması, birlikte barış içinde yaşama kültürünü kazanması çok önemlidir.

İbadethaneler, dinlerdeki ibadetlerin ve birçok sosyal faaliyetin gerçekleştirildiği mekânlardır. Dinleri tanımak, benzer ve farklı yönlerini tespit edebilmek için ibadethaneler iyi bir başlangıç noktasıdır.

Bu düşünceden hareketle üç dinin İstanbul’daki önemli ibadethanelerine bir gezi düzenlendi.

Gezi öncesinde Okul Müdürümüz Mösyö Ducrot, Jeanne d’Arc Salonunda öğrencilere bir konuşma yaptı ve bilgiler verdi.

İlk olarak, Katolik cemaatinin İstanbul’daki en önemli kilisesi olan Harbiye’deki Saint Esprit Katedrali ziyaret edildi. Kilise, İstanbul’da Papa’nın temsilcisi olan Monsenyör Hillereau tarafından yaptırılmıştır. Depremler nedeniyle zarar gören kilise 1865’te tadilat görmüştür.

İkinci olarak, İstanbul’daki en büyük ve en eski sinagoglardan olan Ahrida Sinagogu ziyaret edildi. Sinagog 1694 yılında Balat semtinde yapılmıştır. Hatta daha eski dönemlerden kaldığı da söylenmektedir.

Son olarak, Osmanlı Devleti’nin en güçlü dönemlerinde yapılan ve dört minaresiyle İstanbul siluetinin parçası haline gelen Süleymaniye Camisi ve külliyesi ziyaret edildi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından yapılmış ve 1557 yılında ibadete açılmıştır.

Süleymaniye Camisi, Klasik Osmanlı Mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin merkezinde bulunur.