İklim Değişikliği Semineri

TEMA Vakfından eğitmenler, Aslıhan Ay ve Orhan Yüksel Çevre/Permakültür Kulübü öğrencilerimize iklim Değişimi konulu bir Seminer vermişlerdir.

Bu seminerde öncelikle iklim değişimi tanımlanmış, bu değişiklikte doğal olayların ve insanların etkisi anlatılmıştır.1880 lerden başlamak üzere sıcaklık anomalileri grafik üzerinde incelenerek son 50, 60 yıldaki hızlı artış ile insan faaliyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, tüketim çılgınlığı doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi görülmüştür.

Öğrencilerin katılımları ve soruları seminerin çalıştay havasında geçmesini sağlamıştır.

Atmosferdeki karbon salınımlarının, iklim değişikliğini doğrudan etkilediğini bu etkilerin dünyanın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar doğurduğunu; şiddetli yağışlar,fırtınalar,

dondurucu soğuklar veya aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları şeklinde yaşandığı dile getirilmiştir. 

Ekosistemlerin bozulması, bazı türlerin yok oluşu ile iklim arasındaki ilişki birkaç küçük video izlenerek konuya büyük dikkat çekilmiştir. Çevre çalışmalarını artırmanın ve yaygınlaştırmanın genç nesillerin geleceği açısından olan önemi vurgulanmıştır.

Bu seminer, Kulüp öğrencilerimizin okul içinde ve okul dışında yapmış oldukları çalışmaların önemini birkez daha kavramalarını  ve daha neleri yapabileceklerini görmelerini sağlamıştır.