İnsani Dayanışma: Beraber Hareket Ediyoruz!

Aktiviteler ve Haberler Haberler 2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı İnsani Dayanışma: Beraber Hareket Ediyoruz!

1983’te Nobel Barış Ödülünü kazanan Lech Walesa, “Küresel ölçekte insan dayanışması fikri dünyayı değiştirebilir” demişti. Sonrasında, Polonya Eski Cumhur Başkanı her yıl 20 Aralık’ta kutlanan İlk Uluslararası İnsani Dayanışma Günü’nün kutlama törenini başlattı.

2005’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen bu gün, Birleşmiş Milletler kalkınma gündeminin, özellikle de yoksullukla mücadele konusunda dayanışmanın önemini vurgulamayı amaçlamakta ve aynı zamanda engellilerin topluma daha fazla uyum sağlamalarına ilişkin farkındalığı artırmaktır istemektedir.

2000 yılında devlet ve hükümet başkanları tarafından kabul edilen “Binyıl Bildirgesi”, dayanışmayı yirmi birinci yüzyılda uluslararası ilişkiler için temel değerlerden biri olarak tanımlıyor. Dayanışma, Lasalyen okullarının temel değerlerinden biridir.

Dayanışma sadece merhamet değil, Lech Walesa’nın da altını çizdiği gibi dayanışma birlik duygusu ve ortak sorumluluk paylaşımı anlamındadır. St. Michael Lisesi de yardım ve dayanışma etkinlik payını artırarak bu konudaki duyarlılığını göstermektedir. Lasalyenliler birlikte duvarları yıkıyoruz ve sınır tanımıyoruz!