Konsantrasyon Çalışması

Son yıllarda Avrupa ve Amerika’da yapılan akademik başarıya yönelik çalışmaların başında “konsantrasyon çalışmalarının akademik başarıdaki” etkileri üzerine durulduğu görülmektedir. Saint Michel Fransız Lisesi olarak, öğrencilerimizin derse başlamadan önce konsantrasyonlarını arttırmak, odaklanmalarını kolaylaştırmak, daha sakin ve rahat bir şekilde derse hazır bulunmalarının akademik başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz.

Fransa’da, lise öğrencileriyle yapılan konsantrasyon çalışmasında gençler her dersten önce 5 dakika öğretmenlerinin verdiği yönergeler doğrultusunda nefes ve gevşeme egzersizleri yapmaktadır. Çalışmanın amacı, öğrencilerin odaklanma süreçlerini hızlandırmak ve teneffüsten derse geçiş süreçlerini kolaylaştırmaktır. Bu çalışmanın aynı zamanda stres kontrolü, sınav kaygısı, odaklanma problemi ve dikkati sürdürmede de önemli rol oynadığı görülmüştür. İngiltere’de yapılan araştırmalar sınavdan önce gevşeme ve nefes egzersizleri yapan öğrencilerin yapmayan öğrencilere göre daha başarılı olduklarını göstermiştir.

Okulumuzda hazırlık ve 9. Sınıf öğrencileriyle başlattığımız konsantrasyon çalışmaları gençlerin farkındalıklarını arttırmak, derse daha rahat odaklanmalarını sağlamak, kaygı, stres gibi akademik başarıyı olumsuz etkileyen faktörleri aza indirgemek  ve dikkat sürelerini arttırmak için uygulanan özel ve belirli bir yoldur.