Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile Okullarda Bahçeciliğin Önemi

Şişli Kaymakamlığı Koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ortaöğretim kurumları öğretmen ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen “ Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile Okullarda Bahçeciliğin Önemi” adlı konferansta 11 Sınıf öğrencimiz Aslı program sunucularından biri olmuştur.

Konuşmacı Permakültür eğitmeni Taner Aksel; Küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişikliklerinin dünyamızda oluşturduğu son durumlar hakkında katılımcıları bilgilendirmiş ve alternatif çözüm yolu olarak gördüğü Permakültür çalışmaları konusunda öğretmen ve öğrencileri aydınlatmıştır.

Okullarda yapılan Permakültür çalışmalarından örnek çalışmalar sunulmuştur.

Saint Michel Lisesi Permakültür çalışmalarını ve hedeflerini 11 Sınıf öğrencimiz Barış sunmuştur.

Okul bahçeciliği çalışmaları büyük ilgi görmüş,çalışmaları süreci konusunda fikir alışverişi yapılmıştır.