L’histoire Parle

  1. sınıf öğrencilerimiz bu yıl, Tarih dersi kapsamında tabletlerine yükledikleri dijital içeriklerle birer performans ödevi hazırladılar.

Öğrencilerimiz öncelikle kendilerine verilen yönergeden birer tarihi kişilik belirlediler. Sonra belirledikleri kişilerle ilgili kapsamlı birer araştırma yaptılar. Ardından tabletlerinde bulunan web 2.0 araçlarından “photospeak” uygulamasını kullanarak bu kişilerle ilgili bilgileri sanki karakter kendisi konuşuyormuş gibi yine kendi sesleri ile kaydettiler. Her bir tarihi karakterle ilgili en az bir dakikalık birer video hazırladılar. Daha sonra bu videoları sınıfları için açılan drive klasörlerine yüklediler. Yine tabletlerinde bulunan karekod oluşturma uygulamasını kullanarak videolarının birer karekodunu oluşturdular. Bu karekodların basıp çıktılarını alarak her bir sınıf kendi tarih panosunu hazırladı. Bu şekilde seslendirdikleri ve videosunu oluşturdukları karakterleri telefonunda/ tabletinde karekod uygulaması olan herkesin rahatlıkla izleyebilmesini sağladılar.

Öğrencilerimiz yaptıkları bu performans çalışması ile öncelikle disiplinlerarası bağlantı örneği sergilediler. Ayrıca tarihte önemli yer edinmiş insanların hayatlarını, kendi yaptıkları araştırmalar ile öğrenmiş oldular ve çalışmalarını dijital uygulamalar kullanarak canlandırıp günümüze aktarılmasını sağladılar. Performans görevlerinin her bir basamağı öğrencilerimiz yönerge şeklinde sunuldu. Tarihi olayların ve kişilerin günümüz dijital uygulamalara uyarlanması ve aktarılması, önemli tarihi kişiliklerin kendi sesleriyle konuşturulması, öğrencilerimizin tarihi bilinç kazanmalarında, yönerge basamaklarını uygulamalarında, tarihi araştırma metodunu uygulamada son derece etkili ve kalıcı olmuştur. Bu sayede tarihin sadece sözel bir çalışma alanıyla sınırlanamayacağını, dijital uygulamara da rahatlıkla adapte olabileceğini ve  insanlara ulaşmasını sağlama konusunda dijital uygulamaların ne kadar işlevsel ve önemli olduğunu anlamalarını sağlamıştır.