Matematik uzaktan

Pandemi sürecinde hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç ve  devamında da hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağının farkındayız.Bizler Saint-Michel Lisesi Matematik zümresi olarak daha sürecin en başında eğitsel  ve pedagojik hedeflerimizden şaşmamak adına eylem planları geliştirdik.Eğitim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması süreci hiç şüphesiz kolaylaştıracaktı. Online eğitime geçeceğimiz duyurulduğu anda okulumuzun bizlere vermiş olduğu eğitimler sayesinde adaptasyon sorunu yaşamadık.

Açıkça söylemek gerekirse süreç içerisinde bizi yavaşlatacak ve eğitimimizin niteliğini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir zorlukla karşılaşmadık.Keza zümre içerisinde yaptığımız haftalık periyodik toplantıları Hangout-meet uygulaması yardımıyla haftanın belirli saatlerinde aksamadan gerçekleştirdik.Bu toplantılarda sıkça karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk.Takım içerisinde bireysel motivasyonumuzu en yüksek şekilde korumanın önemini tahmin ediyorduk.

Bundan öncesinde Matematik Zümresi olarak her ne kadar eğitim teknolojileri alanında yaratıcı,eğitsel ve pedagojik çalışmalar ortaya koymuş olsak da bu süreç içerisinde bunları zenginleştirmenin gereği açıktı.Sınıf içerisinde yapılan bu çalışmalar acaba çevrimiçi ortama nasıl yansıtılabilirdi ?

Bu noktada aslında Google ve IPAD tabanlı eğitim uygulamaları derslerimizi  düzenlememizde ve gerçekleştirmemizde bize çok büyük rahatlık sağladı.Google Hangout uygulaması üzerinden çevrimiçi işlenen derslerin farklı akıllı tahta uygulamaları ile birleştirilmesi sonucu derslerimizi %80 oranında çevrimiçi(senkronize) ve %20 oranında da çevrimdışı (asenkronize) şekilde yürüttük.İşlenilen derslerde sadece öğretmen merkezli değil öğrencilerin otonom öğrenme alışkanlıklarını geliştirebilecek pek çok görsel içerikli videolar  ve linkler ile çevrimdışı etkinliklerle öğrenciler ile paylaşıldı.Geogebra uygulaması yardımıyla Geometri derslerinde öğrenci merkezli çalışmalar yaptık.

Ders sonrasında paylaşılan ödevler bizler tarafından Google Classroom ortamında toplandı ve öğrencilere bu çalışmalar ile ilgili dönütler( Feedbacks) verildi. Şunu unutmamak gerekir ki öğrencilerin derslere yüksek katılımları da müfredatların  eksiksiz bitmesini kolaylaştırdı. Süreç içerisinde aynı sınıf ortamında olduğu gibi quizler ve online oyunlara da yer verdik.Quizizz ve Kahoot uygulamaları yardımıyla interaktif etkinlikler gerçekleştirdik.