Medyatek Evinizde !

Eğitsel Akademik Medyatek Evinizde !

Uzaktan eğitim boyunca öğrenciler ile iletişimi sürdürmek ve eğitim devamlılığını sağlamak adına Saint-Michel Lisesi medyateği de yeni koşullara hızlıca ayak uydurdu. 

Hazırlık sınıflarına yönelik haftalık buluşmalar online olarak devam etti. Bu sayede öğrenciler belirlenen hedeflere ulaştılar ve 9.sınıfa iyi başlamak için gerekli olan belge araştırma konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirdiler. 

PMB online medyatek kataloğunun kullanımı : İnteraktif bir aktivite sayesinde öğrencilerimiz, medyateğin online katalog programı PMB’nin işleyişini keşfettiler. Artık evden bağımsız bir şekilde kitap araştırmaları yapabilirler ! 

Medya okuryazarlığı ve belge araştırması : Fransızca derslerinde gördükleri konuların devamı olarak öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji üzerine video sunumları hazırladılar. Bu çalışma için adım adım ilerlediler ve çeşitli becerilerini kullandılar: Anahtar-kelime kullanımı ile araştırma yapmak, kaynak güvenilirliğinin önemini anlamak, not tutmak, Imovie video programını kullanarak yapılmış araştırmaları detaylı bir plana göre sunmak (giriş, gelişme,sonuç). 

Ayrıca online dersler sayesinde öğrenciler, Fransızca konuşmaya ve Fransız kültürünü keşfetmeye devam ettiler. 

Uzaktan eğitim döneminde fikir alışverişi: Hazırlık sınıfı öğrencileri bu dönemde evde yaptıkları aktiviteleri anlattıktan sonra, ortak bir padlet sayesinde diğer sınıflarla önerilerini büyük bir heyecanla paylaştılar. Okulda olmadan da arkadaşlarıyla irtibat halinde olmanın mümkün olduğunu öğrendiler ! 

Fransızca kitap kapağı yapmak Öğrenciler, ilk dönemde öğrendikleri kelimeleri kullanarak ve kendi kitaplıklarından bir kitap seçerek arkadaşlarına sunum yaptılar. Ardından da çağdaş yayınevlerinin standartlarına uyarak bir kitap kapağı (ön-arkalı) hazırladılar. Bunun için, canva.com online grafik stüdyosunu kullandılar. 

Fransız kültürüne dalmak: Biri çağdaş müzik, diğeri diziler üzerine iki “Kahoot” quizi ile öğrencilerimiz Fransız kültürüylebir araya geldiler. 

Konuşma seansları Öğrenciler haftalık konuşma seanslarında rol oyunu oynayarak eğlenceli bir şekilde Fransızca konuşma pratiğine devam ettiler. Kah bir cinayet üzerine anket yürüttüler, kah doktor muayenesinde sağlık sorunlarını anlattılar; kah gelecek dünya hakkında tartışmalar yürüttüler… 

Fena bir program sayılmaz, değil mi !