Öğrencilerimiz Caretakers Uluslararası Çevre Konferansında

Saint Michel Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri, Caretekars of the Environment İnternational konferansına katılmışlardır.

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve 33.sü gerçekleşen konferansın teması

‘’Sustainable Living in a Big City ‘’,16 ülkeden öğretmen ve öğrenciler olmak üzere konferansa 232 delege katılmıştır.

Katılımcılar, ülkelerinde yaptıkları çalışmaları ve çevre ile ilgili çözüm önerilerini gerçekleştirdikleri sunumlarla anlatmışlardır.

Öğrencilerimiz. Notre Dame de Sion’daki arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları,

‘’Journey of Cottun’’ ve ‘’Natural Food Workshops’’ projelerinin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.İki kez gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile karşılanmıştır.

Ayrıca öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri Seed Ball workshop ile bir çok ülkeden gelen arkadaşlarına tohum topu yapımını ve önemini anlatmışlardır.

Afiş sunumlarında da yaptıkları projelerin çalışma aşamalarını,amacını ve ulaştıkları sonuçları aktarmışlardır.

Konferansa katılan üniversite hocalarının ve uzmanların, Sürdürülebilirlik, Geridönüşüm ve İklim Değişimi ile ilgili bilgilendirici ve ilham verici sunumlarını dinleyerek, yeni fikirler elde etmişlerdir.

Gezegenimizin geleceği ile doğal kaynakların kullanımı hakkında düzenlenen münazaralarda gençler, tartışarak, birbirlerini ikna ederek doğru düşünceleri ön plana çıkarmayı başarmışlardır.

Gruplar halinde doğayı keşfe çıkmış,ekosistemin işleyişini gözlemlemişlerdir.

 Boğaziçi Üniversitesi biyolojik arıtma merkezini incelemiş,büyük şehirlerde çevre çalışmalarında bilim insanlarıyla işbirliğinin önemini farkına varmışlardır.

Kültür gecesinde,her ülke özgün yiyecek ,içecek ve halk oyunlarıyla tanıtım gerçekleştirmiştir. Ülkemizdeki yiyecek ve kültür zenginli büyük ilgi toplamıştır.

 

Her yıl değişik proje ve workshoplarla katıldığımız, Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers; yoğun çevre eğitimi ve uygulamalarıyla dünya çapında gerçekleşen en önemli konferanslardan birini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, bu konferansa katılarak bir çok ülkeden gelen kendileri gibi çevre liderliği yapan arkadaşları ile ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaşmakta, yeni fikirler geliştirmekte,dostluklar oluşturmaktadırlar. Bir hafta boyunca doğa,temiz çevre, temiz enerji, temiz besin ve iklim değişikliğiyle ilgili beyin fırtınaları gerçekleştirerek,bir kez daha ‘’Gezegenimizin Geleceğine’’ sahip çıkma sözü vermişlerdir.

Sürdürülebilir kaynakları kullanmak, Yaşamın Sürdürülebilirliğini sağlayacaktır…