Okulumuzda Deprem Tatbikatı

Eğitsel Akademik Okulumuzda Deprem Tatbikatı

Okulumuzda 12/10/2021 Salı  günü saat 09.10’da Deprem Tahliye Tatbikatı Afete Hazırlık Kulübü ve TAP öncülüğünde Rezzak Elazat ekibi tarafından Türk Müd.Baş Yard. Ayla Ağırbaş ve Okul Hemşiresi Derya Uzun koordinasyonuyla 26 sınıf temsilci öğrencisi (sivil savunma afet görevlisi öğrencileri) görevli öğretmen ve personel çalışmasıyla olası deprem /yangın afet anında can ve mal kaybının önlenmesi için eğitimler, bilgilendirmeler yapılarak ekipler oluşturulup 1. Tahliye Tatbikatı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu Eğitim ve Tatbikatlar sonucunda afet öncesi alınması gerekli tedbirler ve afetler sırasında nasıl davranılması gerektiği konularının da tüm eğitim ve bilgilendirmelerin yapılmasıyla farkındalıkların artırılması  amaçlanmıştır.

Bu eğitim ve tatbikatlar  afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekli tüm tedbir çalışmalarının planlı bir şekilde yapılarak eksiklikler ve yanlışlıkların tespit edilip daha sorumlulukla, duyarlılıkla davranış becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.