“Sıfır atık” Sertifikası

Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda atılan adımlarla; okulumuz Temel Seviyede Sıfır

Atık Belgesi ile ödüllendirildi.

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın

miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri

dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atık miktarı giderek artmaktadır. Bu durum , başta doğal kaynakların tükenmesi ve

iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan

hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak, atıkları

geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

öncülüğünde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okulumuz , gerekli çalışmaları

gerçekleştirerek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde geri dönüştürülebilir ambalaj, geri dönüşmeyen

(evsel), tehlikeli ve tıbbi nitelikli atıklar okul içerisinde yönetmeliğe uygun etiketli,

renkli atık kaplarında ayrıştırılarak atığın niteliğine göre belirlenmiş atık toplama

alanlarında biriktiriliyor. Biriktirilen her bir atık lisanslı firmalara veriliyor.

Geri dönüştürülebilir ambalaj nitelikli (kağıt, plastik, cam ve metal) atıklar, belediyenin

anlaşmış olduğu geri dönüşüm firmasına, geri dönüşmeyen (evsel) atıklar belediyeye, Tehlikeli ve Tıbbi nitelikli atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisans vermiş olduğu firmaya teslim edilmektedir.

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde atıkların etkin bir şekilde ayrıştırılması için atık

kaplarında renklendirme yapıldı ve atık etiketlerine görseller eklendi. Okulumuzun

yemekhanesinde çıkan bitkisel nitelikli yağlar ise lisanslı firmaya teslim ediliyor.  Tüm

atıklar belge karşılığı ile firmalara verilerek atıkların kayıtları tutuluyor. 

Atıkların etkin ve doğru şekilde atılması için çevre, atık ve sıfır atık yönetimi çerçevesinde eğitimler verilmektedir.Organik atıklardan elde ettiğimiz kendi kompostumuz ile topraklarımız

daha verimli hale gelmektedir. Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.