SMUN 2021

Bu sene 4. sünü ve ilk çevrimiçi halini düzenlediğimiz SMUN konferansında temamız kadın haklarıydı. Oldukça gündemde olan kadın hakları konusunu biz de delegelerimiz ve temsil ettikleri ülkeler nezdinde tartışmaya sunduk. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Dünya Sağlık Örgütü ve Kadın Hakları Konseyini simüle ettiğimiz konferansımızda delegelerimiz 30’dan fazla ülkeyi temsil ettiler. Konferansımızın komitelerinin konuları sırasıyla kadının politikadaki yerini arttırmak, gelişmemiş ülkelerdeki kadınların cinsel sağlığını desteklemek ve kürtajın yasallaştırılmasıydı. 

Pandemi dönemindeki olumsuz şartlara rağmen oldukça verimli bir çevrimiçi konferans oldu. Delegelerimiz günümüzün problemlerine çözüm yolu aradılar. Bu konferans aynı zamanda okulda yeterince vakit geçiremediğimiz ve sosyalleşemediğimiz bir dönemde yeni arkadaşlıklar kurmamıza ve iletişimimizi arttırmamıza da vesile oldu. Delegeler aynı komitede bulundukları diğer delegelerle ortak beyin fırtınası yaptılar ve çalıştılar. Dahası, delegelerimiz konferansta kendilerini genel kültür, siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler gibi konularda geliştirme imkanı buldular. Özgür bir konuşma ortamında delegelerimiz temsil ettikleri ülkelerin görüşlerini diğer delegelere aktarma ve ortak çözüm yolları aradılar. Konferansımıza hazırlık sınıfından 12. sınıflara tüm dönemlerden katılım olması dönemler arası etkileşimi ve iletişimi sağladı. Konferansımızın dili ingilizceydi. 

Bu sebepten delegeler komite saatlerinde birbirleriyle olan diyaloglarını ingilizce gerçekleştirdiler. Çözüm önerileri de yine konferansın diline uygun olarak ingilizce yazıldı. İlk komite saatinde model birleşmiş milletlerin işleyişi ve kurallarını öğrenen delegeler daha sonraki komite saatlerini ise tartışma ve çözüm önerileri yazmaya ayırdılar. Komitelerimiz komite başkan ve başkan yardımcıları tarafından koordine edildi. Başkan ve başkan yardımcılarımız delegelere takıldıkları yerlerde destek sağladılar. Biz de sekretarya olarak Ben, Safir ve Lalin konferansın düzenlenmesi ve bütün ayrıntılarını üstlendik. 

Bütün konferans boyunca tek tek komitelere katılıp işleyişte bir aksama olmaması için çaba gösterdik. Yeri geldiğinde ise delegelerle doğrudan iletişime geçip onların sorularını yanıtladık ve takıldıkları konularda yardım sağladık. Konferansı düzenlerken okul yönetiminden de destek aldık. Monsieur Ducrot, Madame Ayla ve kulüp öğretmenimiz Özlem Hoca konferansın en iyi şekilde düzenlenebilmesi adına bize hep desteklerini sundular. Konferansın sonunda katılımcıların konferanstan mutlu bir şekilde ayrılması hepimizi sevinçlendirdi. 

Osman Ş.