Tarih Bilincinden Değer Bilincine

Lasallien Okullar Sosyal Bilgiler Zümresi işbirliği ie yapılan çalışmalar kapsamında , tarih ve değer ilişkisini sorgulayan, “Tarih Bilincinden Değer Bilincine” adını verdiğimiz projemiz , Saint Joseph Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla okulumuzda gerçekleştirildi.

Tarih ve değer bağlantısının kurulduğu proje, üç farklı tema üzerinden değerlendirildi; Lasallien anlayışın yarattığı değerler, mekan aidiyetinin yarattığı değerler ve koleksiyonerliğin yarattığı değerler.

Okul müdürümüz M.Jean-Michel Ducrot, yaptığı açılış konuşmasında,  değer kavramının etimolojisi, okulun değerleri iletme açısından misyonu ve Lasallien eğitim anlayışının yarattığı değerleri  açıklayarak, değer yargıları olan bir dünya temennisini paylaştı.

Kurucumuz J.B.de La Salle’ in ölümünün 300. yılı olması sebebiyle 10 C sınıfından öğrencimiz E.Kara da tarihsel bir değerlendirme ile kurucumuzun amaçladığı değerler sistemine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise, mekan aidiyetinin yarattığı değerler üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı üzerine hazırlanmış olan belgeselin izlenmesinin ardından yalı kültürü , bu kültürün yarattığı değer yargıları ,değerleri yaratmak üzere yapılan fedakarlıklar , geçirilen kaza ve sonrasında yaşanılan güçlükler , tarih bilincini, projenin sorumlusu olan öğrencilerimiz K.Usta ve E.Günalp’ in deyişiyle  “yığınların dışındaki istisna insanlar” Süveyda Birışık ve Zerhan Gökpınar aracılığıyla dinledik. Değerbilirlik , saygı, vefa ,aidiyet ve sorumluluk değerlerine ilişkin değerli paylaşımları için kendilerine minnettar olduk.

Etkinliğin son oturumu ise, koleksiyonerlik üzerinden tarih/ değer bilinci ilişkisiydi. Mert Sandalcı’nın yaptığı keyifli sunumla, kartpostal koleksiyonu üzerinden Osmanlı ‘ da çok sesli müzik yolculuğuna çıktık ve bu yolculuğun koleksiyonerliğe ilişkin değerleri nasıl oluşturduğuna dair bilgilendik.