Hazırlık öğrencilerin ünlülerle tanışması !

2 ve 3 Kasım 2022 çarşamba ve perşembe günleri tüm hazırlık öğrencileri öğrenmiş oldukları bir kişiyi fiziki ve karakter tanıtma hakkında projelerini hazırlamak üzere öğretmenleri ile beraber Taksim’de bulunan Madam Tussauds Müzesine gittiler.

Müzeyi tamamen gezdikten sonra bir ünlüyü seçip, o kişi ile beraber fotoğraf çektirip, onunla ilgili bilgi toplayıp sonrasında sınıfta sunmak üzere bir proje hazırlamaları istendi. Projelerinde önce genel olarak müzeyi tanıtmaları arkasındanda seçtikleri kişiyi tanıtıp anlatmaları istendi.

Müzenin çıkışında öğrencilerimiz bu geziyi hatırlamak adına hatıra anahtarlıklar ve bardaklar satın aldılar.  

  1. ders saatinde okulda olmak üzere yola çıkıldı ve böylece bu gezi de keyifle tamamlandı.

Bu projede kullanılan Spark Vidéo uygulaması ile hazırlanan kısa videolar öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirirken aynı zamanda bu etkinlik öğrencilere öğrendikleri kelime ve yapıları bir bağlam içinde kullanma imkanı sağladı.