Orhan Kemal ve Romanına Işık Öğütçü’yle Bakmak

Aktiviteler ve Haberler Haberler 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Orhan Kemal ve Romanına Işık Öğütçü’yle Bakmak

Bu sene 10. sınıflara okuttuğumuz Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde romanını konuşmak ve  öğrencilerimizin resim dersi öğretmenleri rehberliğinde farklı teknikleri kullanarak yaptıkları romanla ilgili resimleri sergilemek için Işık Öğütçü’yü okulumuza davet ettik.  Etkinlikte, Işık Öğütçü ile romanın yazılma sürecini, içeriğini, kişilerini, üslubunu öğrencilerin sorularıyla yeniden değerlendirdik. Işık Öğütçü’nün bu etkinliğe katılımı, öğrencilerimizin Orhan Kemal’i ve onun romanlarını daha iyi tanımalarını sağladı. 

Toplumcu gerçekçi yazarların önde gelen isimlerinden biri olan Orhan Kemal,  romanlarında tarıma bağlı ekonomiden sanayiye geçişin sancılı aşamalarını, başarılı çizilmiş  karakterler üzerinden anlatır. Ezilen kesimi ve bu kesimin sorunlarını, roman tekniği ve sanatçı üslubunu geriye atmadan ele alır.

Romanlarından en önemlisi olan Bereketli Topraklar Üzerinde, 1940 Türkiye’sini, topraksız köylülerin mevsimlik tarım işçisi olarak ve köyden kentlere geçişte fabrikalarda yaşadıklarını anlatır. Geçim derdinde olan bu insanlar yokluk ve yoksunluk içindedirler. İnsani değerlerin önemsenmediği, paranın tek değer olarak görüldüğü bu ortamda insan insana yabancılaşmış, değerler yok olmuştur. Orhan Kemal, insanların yaşam koşullarının düzeldiği ve insanların mutlu yaşadıkları bir dünyanın özlemi içindedir. Yazar yaşanan olumsuzlukları  gösterirken insanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olması gerektiğini okura hissettirir.

Yaptığımız etkinlik, Orhan Kemal ve onun Bereketli Topraklar Üzerinde romanı üzerine olsa da Işık Öğütçü yazarın diğer roman, öykü ve senaryolarından da örnekler verdi. Böylece öğrencilerimiz,  yazarı daha iyi tanıma fırsatı edindi. Öğrencilerimiz, Orhan Kemal üzerinden, edebiyatın toplumsal sorunları göstermeye nasıl aracılık ettiğini ve başarılı yazarların bunu sanatçı kimliklerinden ödün vermeden nasıl  gerçekleştirdiğini gözlemlediler.