11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin Boğaziçi ve Koç Üniversitesi Üniversite gezileri

Üniversite tanıtım gezilerinin öğrencilerin kariyer planlarını yapmalarında yardımcı ve seçimlerinde yol gösterici olduğuna, aynı zamanda üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı vb. konularda yerinde bilgiler edinmenin öğrencilerimizin motivasyonlarının arttığına, bakış açılarının daha da genişlediğine inanıyoruz. Bu amaçla Kasım ayında Boğaziçi ve Koç Üniversitesi’ne 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için üniversite tanıtım gezisi düzenledik. 8 Kasım’da 11. sınıf öğrencilerimizle Boğaziçi Üniversitesi’ndeydik. 21 Kasım’da ise 12. Sınıf öğrencilerimizle Koç  üniversitesini ziyaret ettik. Her iki gezide üniversitenin tanıtım biriminde görevli olan öğrenciler okullarını tanıtan detaylı bir sunum gerçekleştirdiler ve öğrencilerimizin sorularını  cevaplandırdılar. Gezilerde, öğrencilerimiz üniversiteleri detaylı tanıma olanağı buldular.