Pandemi Fabrikası

31 Ekim Salı günü okulumuzda IRD’nin uluslararası ve Avrupa ilişkileri bölümünün direktörü, Paris IV – Denis Diderot Üniversitesi öğretim üyesi doktor Claude-Anne Gautier’i ağırladık. 11 Fen sınıfı öğrencilerimiz ve 12. sınıf bilim kulübü öğrencilerimiz ile bir araya gelen Mme Gautier pandemi ve biyoçeşitlilik üzerine bir tartışma gerçekleştirdi. 

Claude-Anne Gautier, Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin iki kuruluşunu yönetmiş ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı’nda müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Çok sayıda uzmanlık faaliyeti yöneten Mme Gautier, biyolojik çeşitlilik, deniz ortamı ve balıkçılık kaynakları proje yöneticisi olarak da görev yapmıştır. Çalışmaları çerçevesinde ‘Mangrov. Ruh Ormanları’ adlı bir belgesel film çekmiştir. Öğrencilerimiz Mme Gautier ile buluşmadan önce bu filmi izleyerek, Mme Gautier’in odaklandığı biyoçeşitlilik üzerine çalışmalar gerçekleştirdiler. Mme Gautier’e sormak üzere hazırladıkları sorular ile aynı zamanda Mangrov ormanları hakkında da bilgi sahibi oldular. Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge açısından bu ormanların önemini fark ederken aynı zamanda doğamız ve çeşitlilik konusunda da farkındalık geliştirdiler.

Öğrencilerimiz, 31 Ekim günü ise Mme Gautier’in katılımıyla ‘Pandemi Fabrikası’ isimli belgesel filmi izlediler. Tüm dünyayı etkileyen covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere birçok pandeminin ortaya çıkışını konu alan Mme Gautier’in bu belgeseli aynı zamanda pandeminin canlı çeşitliliği üzerindeki etkisini de konu almaktadır. Bu sayede biyoloji dersinde öğrendikleri bilgileri de pekiştiren öğrencilerimiz, biyoçeşitlilik uzmanı Mme Gautier’e film gösterimi sonrası sorularını sorma imkanı buldular. Gelişen teknoloji, iklim değişikliği ve çeşitli çevre sorunları gibi biyolojik çeşitliliği etkileyen sorunlara dikkat çeken öğrencilerimiz bu konuda alınabilecek önlemleri, kendi üstlerine düşen görevleri, yenilenebilir enerji kaynaklarını, ülke ve devletlerin bu konuda atabileceği adımların neler olabileceğini tartışma imkanı buldular.