Seminer: ‘’ Gelecek Sizsiniz…Yetkinlik ve Becerileriniz Kadar Üniversiteli, Üniversiteniz kadar Yetkin ve Beceriklisiniz’’

Eğitim yazarı ve BAU Rektör Danışmanı Turgay POLAT’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa 12. Sınıf öğrencilerimiz katıldı. Turgay Polat, içinde bulunduğumuz yeni çağda yeni becerilerin edinilmesinin gerekliliğini vurguladı: ‘’ İş açısından, kaçınılmaz olarak bazı yeteneklerimizi geleceğin işlerine uyarlamamız ve ayrıca yeni beceriler de öğrenmemiz gerekecek’’ 2025 yılında başarılı olmak için gerekli olacak ek becerileri ise şöyle sıraladı:

Bireysel öğrenmeyi öğrenmek

Hızlı ve akıcı okuma, analiz etme

Not alma Bilgi analizi

Modellerin belirlenmesi ve trend eğilimleri

Yazılı ce sözlü iletişim

Teknolojiyi anlama ve kullanma

Kültürel farkındalık ve duyarlılık

Yeni kariyer sürecinde aşağıdaki maddelerin önemli olduğunu belirtti:

Yaşam boyu meslekten’’ çoklu mesleğe geçiş’’

Alan diplomasından ‘’ çoklu beceri ve yetkinlik’’

Diploma yerine ‘’Güçlü CV’’

Benzer alanlarda yetkinlik yerine zıtların yaratıcılığı

Popilist alanlar yerine ‘’yeni dünya becerilerine’’ geçiş

Yerel insan yerine ‘’ küresel vatandaş’’

Dijital insan esnekliği

Ayrıca, kişinin sadece belli bir mesleğinin olmasının geçersiz olduğunu, beceri yetkinliğinin

daha önde olduğunu ve bunun gelecekte daha da önemli olacağı üzerinde durdu.